Nieuws.jpg

Nieuws

20 december 2021

Woningbouwimpuls bijdrage voor projecten in Tiel en Culemborg

Veilingterrein Tiel.jpg

Half december werd bekend dat de projecten 'Spoorzone Tiel' en 'Stationsomgeving Culemborg' een bijdrage krijgen vanuit de derde ronde van de Woningbouwimpuls van het Rijk. Hiermee zullen 2.100 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

2.100 nieuwe woningen in Tiel en Culemborg
Tien Gelderse woningbouwprojecten dienden een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls (WBI) vanuit het Rijk, waarmee het Rijk woningbouw wil stimuleren en woningnood wil aanpakken. Twee projecten komen uit Rivierenland (Tiel en Culemborg) en zijn samen goed voor 2.100 te realiseren woningen. Provincie Gelderland financiert mee vanuit het Actieplan Wonen.

Voor meer informatie over de toekenning en de Woningbouwimpuls is te vinden op de nieuwssite van de Rijksoverheid.

Foto: Op het voormalige veilingterrein in de spoorzone Tiel worden 600 nieuwe woningen gerealiseerd.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief