Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

29 november 2021

Terugblik op Collegedag 2021

Geert Teisman.jpeg

Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma stond in het teken van kansen en het belang van samenwerking. Een waardevolle dag, aldus de aanwezigen. Niet alleen om inhoudelijke thema’s te bespreken, maar ook om elkaar weer eens live te kunnen ontmoeten.

Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 
Deze dag, georganiseerd door de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland en begeleid door dagvoorzitter Raymond Reesink, vond plaats in multifunctioneel centrum De Pluk in Geldermalsen.  Als eerste thema kwam de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 aan bod. Binnen Rivierenland werken we met diverse instrumenten om invulling te geven aan regionale samenwerking, met het doel de -brede welvaart in de- regio te versterken. Het Regionaal Economisch Ambitiedocument, de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en de Regionale Energie Strategie FruitDelta Rivierenland zijn hier concrete voorbeelden van.

De Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2030 biedt kansen om alle regionale processen en instrumenten met elkaar te verbinden en integraal en gezamenlijk de opgaven van de regio efficiënt aan te pakken. Sinds 1 januari van dit jaar werkt een vertegenwoordiging vanuit de vijf O’s (ondernemers, onderwijs & onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners) samen aan de gebiedsagenda. Een eerste versie, de concept Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 1.0, is de voorlopige uitkomst uit dit proces.

Ontwikkelkracht moet je smeden
Hoogleraar Bestuurskunde Geert Teisman deelde zijn visie op de gebiedsagenda en de manier waarop een dergelijk programma succesvol kan zijn voor de regio. Hij deed dit aan de hand van een lezing over de complexiteit, en tegelijk de meerwaarde, van regionale samenwerking. Samenwerking komt, aldus Teisman, niet zomaar tot stand, deze moet je smeden. Succesvolle samenwerking, die ontwikkelkracht voor de regio oplevert, vraagt een rijke en gedeelde agenda, die jaarlijks wordt herijkt. En waarin de stakeholders niet alleen verantwoording afleggen over eigen bijdragen naar hun achterban, maar ook over de toegevoegde waarde aan het grotere geheel, de regio. ‘’Beschouw de huidige versie van de gebiedsagenda als een ‘openingsbod’. En ga na wat het voor de ander kan betekenen’’, was een van Teismans adviezen.

 

Gebiedsagenda als werkwijze
e collegeleden vonden het waardevol om bijgepraat te worden over de gebiedsagenda. Tegelijk gaven zij aan dat er meer tijd moet worden genomen voor het vervolgproces. We moeten de gebiedsagenda zien als een werkwijze, een manier van samenwerken, die kansen biedt om over sectoren heen te werken. En op zoek te gaan naar raakvlakken tussen verschillende sectoren en de pijnpunten. We kunnen met het instrument gebiedsagenda inhoud geven aan brede welvaart. En zullen daarin een beperkt aantal opgaven centraal moeten stellen en daarmee aan de slag gaan. De tijdens de Collegedag opgehaalde input wordt meegenomen in het verdere proces.

Betekenisvol FruitDelta Rivierenland
Het middagprogramma bevatte een projectupdate van de vernieuwde merkenstrategie voor FruitDelta Rivierenland. Dit project wordt begeleid door merkenbureau Toon en komt voort uit het economisch ambitiedocument 2016-2020 en de evaluatie daarvan. De opdracht was om FruitDelta Rivierenland als merk te versterken, om meer zichtbaar te worden bij partners in en buiten de regio. Het tussenresultaat is tot stand gekomen door interviews en werksessies met diverse stakeholders in de regio. De collegeleden konden tijdens de Collegedag feedback geven op de projectopbrengsten tot dusver: positioneer FruitDelta Rivierenland als een samenwerkingsplatform dat bijdraagt aan groei van de regio en defocus heeft op de ondernemende kracht die deze regio heeft. 

Bloeiende regio
De feedback samengevat: behouden van de naam FruitDelta Rivierenland vindt men waardevol en belangrijk. Groei moet staan voor kwaliteit en mag géén synoniem zijn voor meer en groter, ongebreidelde economische groei. Groei moet bovendien staan voor inclusiviteit, een regio waarin iedereen mee kan doen in brede welvaart en niemand buitengesloten wordt. De regio is zéker ondernemend, maar op mkb-niveau en kenmerkt zich door: innovatie, specialismen, vakmanschap kwaliteit en creativiteit. Door te kiezen voor bloei in plaats van groei, komt de unieke identiteit en kwaliteit van de regio meer tot zijn recht. Een bloeiende regio, waar ruimte is voor fijn wonen, werken en leven. 

De input die de Collegedag heeft opgeleverd, wordt verwerkt in een nieuw voorstel voor het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland over de positionering van het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland.

 

Nieuwsarchief