Nieuws.jpg

Nieuws

29 november 2021

Wees voorbereid op klimaatverandering

Variant algemeen Rivierenland.jpeg

Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie willen gemeenten aan inwoners vragen hoe ver zij zijn met het treffen van maatregelen om mee te kunnen bewegen met klimaatverandering. Swipen kan tot en met 15 december.

Luisteren naar inwoners
Tegels eruit, planten erin. Voor sommige mensen is dit gesneden koek. Voor anderen is het nog wat uitzoekwerk hoe de tuin te vergroenen. Of de omgeving aan te gaan passen aan klimaatverandering. De één wordt blij van een groen dak, de ander start liever voorzichtig aan met een regenton. Regio Rivierenland wil samen met het Waterschap, de Provincie Gelderland en de gemeenten Culemborg, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Lingewaard en West Maas en Waal luisteren naar inwoners. Wat weten zij al van klimaatverandering, klimaatadaptatie en de noodzakelijke maatregelen? Al ‘swipend’ kunnen inwoners met de online tool Swipocratie in slechts drie minuten vragen beantwoorden over regentonnen, infiltratiekratten of projecten van de gemeenten.

Naast het swipen, is het voor deelnemers ook mogelijk om aanvullende informatie mee te geven en zich op te geven voor een nieuwsbrief. Zo blijven inwoners ook na het swipen betrokken en op de hoogte. Swipen kan van 1 november 2021 tot en met 21 november via klimaatactiefrivierenland.nl.

Swipocratie: snel, makkelijk en visueel
Het bereiken van inwoners via Swipocratie is bewezen succesvol. Het geheim? Met Swipocratie geven inwoners op een snelle, makkelijke en visuele manier hun mening.

Klimaatadaptatie
Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat we verschillende doelgroepen starten met het treffen van maatregelen. Denk aan inwoners die hun regenpijp kunnen afzagen, zodat riolen in hun straat worden ontlast als het hard regent. Of aan gemeenten die in publieke ruimtes wadi’s kunnen aanleggen, zodat het regenwater goed wegstroomt. Of aan parkmanagers, die bedrijventerreinen kunnen vergroenen. Zonder deze maatregelen warmt de Regio Rivierenland op, wordt natter en droger. Hierdoor is er kans op hittestress onder ouderen of mislukte oogsten in onze fruitdelta.

Inwoners staan er niet alleen voor. Allerlei partijen hebben hun handen inéén geslagen om de veranderingen in de Regio aan te kunnen en om te werken aan een klimaatbestendige Regio. Dit alles door middel van een gezamenlijk plan: een Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS). Samen gaan we aan de slag en werken we aan een waterrobuuste en klimaatbestendige regio.

Meer informatie is te vinden op de website Klimaat Actief Rivierenland.

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief