Nieuws.jpg

Nieuws

29 november 2021

UBRivierenland presenteert masterclass Intergemeentelijk ondernemerschap

glasvezel zonder tekst.jpeg

UBRivierenland heeft in nauwe samenwerking met Universiteit Utrecht, ICTRecht, ProofAdviseurs en Consilium Pro de masterklas Intergemeentelijk ondernemerschap ontwikkeld. Daarmee wil UBRivierenland de kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren heeft opgedaan in het breedbanddossier beschikbaar maken voor derden.

Uniek project
De aanleg van het glasvezelnetwerk in zeven gemeenten van Regio Rivierenland is een uniek project. Het is de eerste regio die als overheidsorganisatie een glasvezelnetwerk realiseert. Om deze publiek-private samenwerking mogelijk te maken, is op 6 januari 2020 de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland opgericht. Doel van het project is om snel internet -als basisvoorziening- te realiseren voor de inwoners van het buitengebied van Rivierenland.

Maatschappelijke samenwerking
De realisatie van glasvezelnetwerken, zonnevelden, windmolens en natuurprojecten vragen om doordachte en effectieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Een dergelijke samenwerking stelt hoge eisen aan de betrokken partners. Ook omdat de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving (inwoners, belangenorganisaties, financiers, e.a.) zulke processen beïnvloeden.

Doelgroep
De masterclass biedt handvatten aangereikt om verantwoorde keuzes te maken bij het organiseren en uitvoeren van dergelijke innovatieve samenwerkingsprojecten. De leergang is gericht op professionals die actief zijn in beleid en bestuur bij lokale en regionale overheden en private actoren. Kortom, iedereen die op een innovatieve manier aan de slag wil gaan met de maatschappelijke opgaven van deze tijd.

Meer weten?
Meer informatie over de masterclass is te vinden op de website van de Universiteit van Utrecht. Meer weten over aanleiding en achtergronden? Neem contact op met Stan Herms, secretaris-directeur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, sherms@ubrivierenland.nl.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief