Nieuws.jpg

Nieuws

17 november 2021

Passende hulp aan kinderen en jongeren door Regionaal Expertteam

pexels-misha-voguel-7326713.jpg

In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van verschillende jeugdzorgaanbieders uit de regio. Een professional, ouder of kind kan hen om advies vragen bij een complexe zorgvraag.

Het Regionaal Expertteam bestaat uit vaste deelnemers, die elke twee weken bij elkaar komen. Voor iedere bijeenkomst van het RET kunnen ook deelnemers vanuit de flexibele schil en casus-specifieke partijen worden uitgenodigd. Het expertteam heeft vier functies:

  • Consultatie en advies
  • Procesregie voeren en oplossingen zoeken voor complexe, vastgelopen casuïstiek
  • Signalering en adviseren
  • Leren van complexe zorgvragen

Gerjan Schoemaker, voorzitter van de RET: "We gaan binnen het RET een samenwerking aan met gemeenten en zorgaanbieders om een antwoord te formuleren op zorgvragen die momenteel onbeantwoord blijven. Dat kan zijn omdat men elkaar binnen het huidige aanbod niet weet te vinden of omdat dit aanbod niet toereikend is. De uitdaging is aan ons om samen met betrokken partijen te werken aan een antwoord op echt alle vragen zodat ieder kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft."

De VNG heeft alle gemeentelijke regio's gevraagd om regionale expertteams in te richten. Het streven is een landelijk dekkend netwerk dat garandeert dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij de aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Juist kinderen met een complexe zorgvraag vallen vaak tussen wal en schip sinds de decentralisatie van de jeugdhulp.

Meer informatie over het aanmelden van een casus vindt u hier.

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief