Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 november 2012

Procedure tweede tranche Regiocontract van start

2e-tranche.jpg

Op 8 november heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland de aanvraag ontvangen voor de tweede tranche van het Regiocontract 2012-2015. Hiermee is de procedure voor dit traject van start gegaan. De tweede tranche kan worden gezien als een aanvulling op het reeds in april van dit jaar ondertekende Regiocontract 2012-2015.

De algehele coördinatie van het aanvraagtraject is in handen van het platform Coördinerende Portefeuillehouders Regiocontract. Het Algemeen Bestuur is besluitvormend. Inhoudelijk zal het de tweede tranche worden vorm gegeven via de programmaraden. Een en ander zal in voorkomende gevallen in overleg plaatsvinden met de gemeenteraden. Naar verwachting is er circa 30 miljoen euro beschikbaar voor de tweede tranche. Deze middelen dienen verdeeld te worden over de grote en kleinen steden in Gelderland alsmede de 6 regio’s. De globale planning is dat op 1 februari de eerst concept aanvraag zal worden ingediend. De definitieve aanvraag zal op 1 april ingediend moeten zijn.

Op 26 juni is de definitieve besluitvorming in de Provinciale Staten gepland. Om de regiogemeenten zo goed mogelijk te informeren over de tweede tranche is er een informatienotitie opgesteld voor de colleges van B&W en gemeenteraden. Daarnaast is er een informatiebijeenkomst gepland voor geïnteresseerden. Deze zal naar verwachting eind januari 2013 plaatsvinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over de tweede tranche, neem contact op met programmamanager Regiocontract Stan Herms, (0344) 63 85 73 of herms@regiorivierenland.nl.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief