Nieuws.jpg

Nieuws

16 november 2021

Provincie Gelderland en Regio Rivierenland financieren versterking recreatieve routes Rivierenland

Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg

De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker het verschil merken. Dankzij een gezamenlijke investering van de acht gemeenten van Regio Rivierenland en de provincie Gelderland krijgen de recreatieve routenetwerken een boost.

Het regionale routeplan
Provinciale Staten heeft op 10 november positief besloten over toekenning van de provinciale cofinanciering in de doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken in Rivierenland. In het regionale routeplan staan activiteiten voor de periode 2021-2023 met een totaalinvestering van € 1.236.500,-. Daarbij investeren de gemeenten in Regio Rivierenland 50 procent en is de provincie gevraagd ook 50 procent bij te dragen (een bedrag van € 618.250,-). Het regionale routeplan is een bundeling van al bestaande lokale plannen voor de doorontwikkeling van routenetwerken in Rivierenland. Deze plannen zijn in gemeentelijke beleidsdocumenten en/of begrotingen vastgelegd voor de periode 2021 tot en met 2023.

Gelders dekkend routenetwerk
Regio Rivierenland werkt samen met Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen aan een Gelders dekkend routenetwerk. Deze samenwerking bekrachtigden zij op 10 september, met handtekening én uitvoeringsplannen.Doel van de samenwerking is de wandel-, fiets/mtb-, paardrijd- en vaarroutes door de diverse Gelderse streken te versterken en met elkaar te verbinden. Onderdeel van deze verbetering is een, door de hele provincie heen, dezelfde, herkenbare systematiek voor de bewegwijzering van de routenetwerken.

Bekijk hier het filmpje van Provincie Gelderland over de recreatieve routes in Rivierenland.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief