Nieuws.jpg

Nieuws

3 november 2021

Actietafel Kwetsbare Jongeren gaat door in 2022

pexels-katerina-holmes-5905441.jpg

Goed nieuws, het project ‘Actietafel Kwetsbare Jongeren’ dat twee jaar geleden startte, wordt ook in 2022 voortgezet. Aan de Actietafel worden thuiszitters en jongeren met complexe vraagstukken rondom scholing (of een andere vorm van dagbesteding) besproken.

Actietafel: out-of-the-box oplossingen
Het zijn jongeren voor wie alle gangbare acties al zijn gedaan en waar een integrale aanpak nodig is om verder te komen. Door het combineren van verschillende invalshoeken en expertise, wordt er een andere actie voor de jongeren bedacht dan in het reguliere overleg gebeurt. Professionals worden getraind om op een andere manier naar hun dienstverlening kijken. Aan de Actietafel gaan we op zoek naar ‘out of the box’-oplossingen voor maatwerktrajecten en voorkomen we dat jongeren langdurig thuis komen te zitten.

De Actietafel biedt deze jongeren weer perspectief en helpt hen met kleine stapjes weer in beweging te komen. De Actietafel is een succesvolle gezamenlijke inspanning van v(s)o- en mbo-scholen uit de regio, jongerenwerk, wijkteams, GGD, Werkzaak, acht gemeenten, jeugdreclassering, Leerplicht en RMC meldpunt Voortijdig Schoolverlaters.

Succesvolle thema workshops
Met de ‘Actietafel Kwetsbare Jongeren’ wordt ook de sociale kaart versterkt, expertise gedeeld en op thema’s ingezoomd. Zo zijn er het afgelopen jaar workshops ‘Cultuur’ en ‘Werkwijze Wijkteams’ georganiseerd en staat de volgende workshop ‘GGZ’ op de planning. Deze kennisdeling geeft inzicht en is heel positief ontvangen door alle deelnemers.

De Actietafel wordt mogelijk gemaakt vanuit het Transformatiefonds. Heeft u interesse om een keer aan te sluiten of wilt u meer weten over dit project binnen Regio Rivierenland? Neem dan contact op met Irma Verweij (iverweij@regiorivierenland.nl) of Jantien Jongepier (jjongepier@regiorivierenland.nl).

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief