Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

22 oktober 2021

Regio bezoekt huisvesting arbeidsmigranten in Zeewolde

Zeewolde nieuw.jpg

Ruim 20 bestuurders, raadsleden en ambtenaren vanuit de regiogemeenten gingen 9 oktober op excursie naar een huisvestingslocatie van 1.200 arbeidsmigranten in Zeewolde. Ook gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland was erbij. Gemeente Tiel bezocht in dezelfde periode een meer stedelijke locatie in Noord-Brabant en was daarom niet vertegenwoordigd.

Inspiratie voor onze regio
Geconcentreerde huisvesting voor arbeidsmigranten vraagt een goede ruimtelijke inpassing, goede kwaliteit van beheer en voorzieningen en voldoende maatschappelijk draagvlak. Dat is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Er zijn inmiddels goede voorbeelden in Nederland die ook voor onze regio inspirerend kunnen zijn. Een van deze voorbeelden is een locatie in Zeewolde. Hier wonen bijna 1.200 arbeidsmigranten. Een dergelijke schaalgrootte is in Rivierenland niet aan de orde, maar de locatie kan wel aandachtspunten opleveren voor kleinere projecten in onze regio. Voordeel van de schaal in Zeewolde (20 ha) is dat op een dergelijke schaal ook voorzieningen op locatie kunnen worden geboden, waaronder een supermarkt, kapper en fitnessruimte.

Ontvangst
De delegatie uit Rivierenland werd in Zeewolde ontvangen door de burgemeester, Gerrit Jan Gorter, de wethouder, de ambtenaar die de inschrijvingen regelt, de eigenaar, beheerder en assistent beheerder (een arbeidsmigrant) van de huisvestingslocatie. Ook de politie en een uitzendbureau waren vertegenwoordigd. Nauwe samenwerking en goede afstemming tussen deze verschillende partijen is belangrijk om zaken goed te regelen.

Aandachtspunten
Voorafgaan aan de excursie zijn al vragen opgehaald bij de deelnemers, zoals: hoe is de huisvesting georganiseerd in relatie tot het werk, hoe krijgt men er draagvlak voor, waar moet rekening mee worden gehouden, welke partijen spelen een rol, hoe moeten afspraken worden vastgelegd?

Om arbeidsmigranten op een goede manier te kunnen huisvesten in de regio ontwikkelen de gemeenten van Regio Rivierenland een regionale beheersstichting. Belangrijk punt in de gezamenlijke aanpak van onze gemeenten is het streven naar zoveel mogelijk wonen bij het werk. Op de locatie in Zeewolde werkt rond de 90% van de arbeidsmigranten dicht in de buurt; zij kunnen met de fiets naar het werk.

De eigenaar van de huisvestingslocatie in Zeewolde verhuurt de woonruimte aan de uitzendbureaus waarmee samengewerkt wordt. Deze uitzendbureaus huisvesten de migranten die voor het uitzendbureau werken. Aandachtspunt is de afhankelijkheid van de arbeidsmigranten; als ze hun werk kwijtraken, verliezen ze ook hun woonruimte. Op de locatie in Zeewolde krijgen arbeidsmigranten in zo’n situatie twee weken de tijd om ander werk en of woonruimte te regelen.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.