Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

25 oktober 2012

Projecten Regiocontract Rivierenland 2012-2015 voortvarend van start!

Regiocontract12-15-PMS.jpg

De portefeuillehouders Regiocontract hebben onlangs de laatste stand van zaken over de projecten in het Regiocontract ontvangen. Graag informeren we ook u hoeveel projecten binnen de 5 afzonderlijke programmaraden in voorbereiding zijn en welke al uitgevoerd worden.

Het peilmoment waarop de stand van zaken is opgemaakt, is 8 oktober 2012. De portefeuillehouders Regiocontract hebben verzocht inzicht te geven in de beschikbare budgetten per programmaraad, onderverdeeld in toegekende subsidie, co-financiering, co-financiering door derden en resterende nog te besteden middelen. Daarnaast wilden de portefeuillehouders inzicht in het aantal projecten per programmaraad dat in voorbereiding is of al uitgevoerd wordt.
In totaal zijn er momenteel 39 projecten in voorbereiding of uitvoering. Er is € 27.023.468 aan budget besteed, er resteert nog € 14.865.032.
In een overzicht is de stand van zaken per programmaraad over de uitvoering van het Regiocontract globaal weergegeven. Meer informatie over de projecten is voorhanden bij de programmamanagers. De contactgegevens treft u ook in het overzicht aan. Gedurende de looptijd van het Regiocontract zullen, conform de hierover gemaakte afspraken, op frequente tijdstippen meer en gedetailleerdere overzichten kunnen worden aangeboden.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.