Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

21 oktober 2021

Regionaal Mobiliteitsteam gestart: RivierenlandWerkt

Foto-Regionaal-Mobiliteitsteam-Rivierenland.jpg

De coronacrisis heeft grote gevolgen (gehad) voor de arbeidsmarkt. Het Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland is ingericht - onder de naam RivierenlandWerkt - om mensen te helpen die als gevolg daarvan extra hulp nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk.

Samenwerking biedt hulp op maat
In de coronacrisis verdwijnen banen en/of zijn verdwenen. Werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat mensen soms van baan(hebben) moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daarbij extra hulp nodig. Daarvoor is RivierenlandWerkt ingericht. Gemeenten, UWV, onderwijs, Werkzaak, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, vakbonden en werkgeversorganisaties werken samen om die hulp te kunnen bieden. Voor mensen die net iets meer hulp nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk dan de reguliere begeleiding en maatregelen, staan regionale mobiliteitsteams klaar. Die teams bieden hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft.

Speciale aandacht voor zzp’ers, jongeren en mensen uit Banenafspraak
De teams gaan ook mensen helpen die een baan hebben, maar met werkloosheid worden bedreigd. Zo kunnen zij zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Daarbij is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook voor bedrijven en sectoren is er ondersteuning; bijvoorbeeld om personeel van werk-naar-werk te begeleiden, of bij de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Nieuwe website rivierenlandwerkt.nu
Op 29 mei van dit jaar ondertekenden de samenwerkende partners in Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst waarmee ook in Rivierenland het startsein werd gegeven voor een Regionaal Mobiliteitsteam. Dit team is op 28 juni gestart met de werkzaamheden en inmiddels zijn de eerste mensen geholpen om van werk-naar-werk te gaan. Meer informatie voor de doelgroep is te vinden op de website: www.rivierenlandwerkt.nu.

 

Nieuwsarchief