Nieuws.jpg

Nieuws

8 oktober 2021

Twee regiogemeenten op projectenlijst Woningimpuls

Veilingterrein Tiel.jpg

Tien Gelderse woningbouwprojecten dienden een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk waarmee het Rijk woningbouw wil stimuleren en woningnood wil aanpakken. Twee projecten komen uit Rivierenland (Tiel en Culemborg) en zijn samen goed voor 2.100 te realiseren woningen. Provincie Gelderland financiert mee; in aanvulling op de WBI draagt zij € 9 miljoen bij.

Financiële haalbaarheid
Bij de bouw van nieuwe woningen moet rekening worden gehouden met bereikbaarheid, duurzaamheid en het veranderende klimaat. Hiervoor is veel geld nodig. Door de hoge kosten liggen veel woningbouwprojecten stil. Om de woningbouw op gang te brengen, biedt het Rijk de Woningbouwimpuls. Dit geld is voor projecten van minimaal 500 woningen, waarvan minimaal de helft betaalbare woningen. De bijdrage van het Rijk dekt de helft van de financiële tekorten. De andere helft moet door de gemeenten betaald worden, maar veel gemeenten kunnen dat niet. Daarom vult Provincie Gelderland, vanuit het Actieplan Wonen, de bijdrage van de gemeenten aan met 9 miljoen euro.

Tiel en Culemborg
Tot 2030 moeten er 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. In drie jaar gaat de bouw van bijna 8.600 woningen in negen Gelderse gemeenten van start. Ook de gemeenten Tiel en Culemborg staan op de projectenlijst. In december 2021 wordt bekend welke gemeenten een bijdrage uit de (derde tranche) Woningbouwimpuls krijgen.

Deze projecten dienden een aanvraag in voor de (3e tranche) Woningbouwimpuls:

  • Veldhuis en Kayersmolen Noord in Apeldoorn (1.400 woningen)
  • Transformatie ’t Veen in Hattem (600 woningen)
  • Kronenburg in Arnhem (1.200 woningen)
  • Kanaalzone Malden in Heumen (700 woningen)
  • Havenkom in Nijkerk (600 woningen)
  • Woningbouw Wijchen-West in Wijchen (1.300 woningen)
  • IJsseldistrict Velp in Rheden (800 woningen)
  • Spoorzone Tiel (600 woningen) - zie foto
  • Stationsomgeving Culemborg (1.500 woningen)

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief