Nieuws.jpg

Nieuws

4 oktober 2021

Jaarverslag Team Leerplicht: terugblik schooljaar 2020-2021

0001.jpg

Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van leerplichtambtenaren, zoals u kunt lezen in het jaarverslag van Team Leerplicht.

Klik hier voor het jaarverslag >>

Onzichtbare kinderen
Online lessen brengen het risico van onzichtbare kinderen mee. Dat zagen we ook terug. Registratie van hybride onderwijsvormen en digitale onderwijsvormen is lastiger dan koppen tellen in de klas. Mede daardoor werden er vaak later meldingen gedaan bij de leerplichtambtenaar dan in voorgaande jaren, kinderen bleven langer onzichtbaar.  Preventief handelen door snelle meldingen kwam afgelopen schooljaar dan ook minder van de grond.

Zware cases
Bij de meldingen die wel werden gedaan, viel op dat er opvallend zware cases bij zaten, cases waarbij intensieve zorg en hulp ingezet moest worden en die niet met een lichte vorm van hulpverlening afgehandeld konden worden. Nu werd zichtwaar wat de lockdown teweegbracht bij jongeren en hun gezin. Dit betekent dat we veel en nauw samenwerkten met de gemeentelijke wijkteams en de scholen, naast uiteraard de jongeren en hun ouders. 

Naast jongeren die moeite hadden met de lockdown, waren er ook die daar ontzettend baat bij hadden. Voor hen was juist de herstart naar (gedeeltelijke) fysieke lessen weer lastig. 

Dynamiek bij Team Leerplicht
Ook in het team was het hectisch door langdurige ziekte en wisselingen. Dit leidde tot de werving van nieuwe leerplichtambtenaren.

Vooruitblik 
Met een nieuw team, nieuwe energie en veel genoegen starten we met dit schooljaar, met hopelijk meer fysieke lessen en sociale activiteiten. Want de huidige jongere staat te popelen om weer naar school te kunnen: dat is toch wat we als leerplichtambtenaar graag willen horen en zien. 

Voor verhalen, feiten en cijfers uit het schooljaar 2020-2021, bekijk ons jaarverslag!

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief