Nieuws.jpg

Nieuws

4 oktober 2021

Regionale bestuurlijke reactie ingediend bij Ministerie I&W

A2 Deil Vught.jpg

Op 9 juni 2021 ging de Minister van Infrastructuur en Waterstaat akkoord met de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de A2 Deil - Vught (vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie). Dit is de set aan maatregelen, samengesteld uit onderdelen van de vier kansrijke alternatieven waarmee het Programma A2 Deil-Vught dit knelpunt wil oplossen. Iedereen die dat wilde, kon van 11 juni tot 20 juli 2021 een zienswijze indienen. Daarnaast konden betrokken gemeenten, provincies en andere bestuurlijke partners vóór 4 oktober 2021 hun mening over de ontwerp-voorkeursbeslissing* aan de Minister sturen. 

Klik hier voor:

Regio Rivierenland heeft namens de acht regiogemeenten een regionale bestuurlijke reactie ingediend. Aanvullend op deze reactie hebben gemeenten West Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel hun bestuurlijke reactie ingediend, met aandachtspunten voor de Minister in het kader van de leefbaarheid, veiligheid en de bereikbaarheid.

Planning en proces tot eind 2021
Het Rijk voorziet alle zienswijzen en bestuurlijke reacties van een antwoord in een Nota van antwoord. Naar verwachting gebeurt dit in november. Mogelijk leiden de zienswijzen en bestuurlijke reacties nog tot wijzigingen van de voorkeursbeslissing. De planning is dat de Minister eind 2021 de voorkeursbeslissing definitief vaststelt. Daarnaast wordt samen met de provincies Gelderland en Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch gewerkt aan een Breed Mobiliteitspakket. Dit worden effectieve maatregelen gericht op leefbaarheid, doorstroming en sluipverkeer. Dit pakket wordt nu verder uitgewerkt.

In de Update Programma A2 Deil-Vught leest u meer over de aandachtspunten van Regio Rivierenland bij de ontwerp-voorkeursbeslissing. En over de resultaten die vanuit Regio Rivierenland tot dusver zijn bereikt in het programma.

*Ontwerp-voorkeursbeslissing
De ontwerp-voorkeursbeslissing bevat een verbreding van de A2 naar 2x4 rijstroken, optimalisatie van knooppunt Deil (tot afslag Meteren), optimalisatie van de aansluitingen Waardenburg en Velddriel op de huidige locatie, een nieuwe brug over de Waal en de Maas, en een Breed Mobiliteitspakket en flankerende maatregelen gericht op het mobiliteitssysteem rond de A2.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch werken samen in het Programma A2 Deil-Vught aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen knooppunten Deil en Vught.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief