Nieuws.jpg

Nieuws

24 september 2021

Vervolgstudie naar snelle fietsroute Culemborg-Houten

Fietsroute.jpg

Binnen Regio Rivierenland bestaat de ambitie om de fietsverbinding langs de A2 te versterken. De Provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Culemborg en Houten lieten afgelopen maanden gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar de kansen en voordelen van een hoogwaardige fietsroute tussen Culemborg en Houten met een fietsbrug over de Lek.

Uitkomsten onderzoek en legitimatie vervolgonderzoek
Meer zuidelijk wordt al aan de fietsverbinding gewerkt met de snelle fietsroute A2 Zaltbommel-’s-Hertogenbosch (die eind 2022 klaar is). De uitkomsten van het onderzoek naar de kansen en voordelen van een hoogwaardige fietsroute tussen Culemborg en Houten met een fietsbrug over de Lek tonen de meerwaarde van een snelle fietsverbinding aan. Dit legitimeert een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een variantenstudie (kosten-batenonderzoek) waarbij tracévarianten voor de hoogwaardige fietsroute (tussen Houten Castellum en Culemborg station) worden uitgewerkt in een indicatief tracé, met bijbehorend schetsontwerp en kostenraming. De provincies Gelderland en Utrecht zien dit vervolgonderzoek als een belangrijke vervolgstap die noodzakelijk is om een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende projecten die spelen in de provincies. Dit vervolgonderzoek zal een onderbouwde go/no-go voor de verbinding mogelijk maken.

Meerwaarde van een snelle fietsroute

  • De verbinding Culemborg-Houten (en verder richting Utrecht en via Geldermalsen richting Tiel en Den Bosch) is belangrijk voor zowel woon-werk- als recreatief verkeer;
  • De veerpont wordt als knelpunt en vertragende factor ervaren op deze route. Een mogelijk alternatief is een fietsbrug over de Lek;
  • De fietsroute zou meer inwoners kunnen verleiden om de fiets te nemen en daarmee de trein en de A2 kunnen ontlasten;
  • Als onderdeel van een doorgaande fietsverbinding Geldermalsen – Utrecht, kan het zelfs forenzen vanuit West Betuwe en Buren verleiden om hier gebruik van te maken.

Meer lezen: snelle fietsroute A2 Zaltbommel-’s-Hertogenbosch

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief