Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

24 september 2021

Werksessie Gebiedsagenda over ruimtelijke kwaliteit

Poster RSV_dec 2018.png

Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke begeleidingsgroep krijgt deze versie een verdiepingsslag. Daartoe organiseerde het kernteam Gebiedsagenda in september vijf verdiepingssessies. De eerste sessie ging over het thema Ruimtelijke Kwaliteit.

In gesprek met de O's
Het kernteam ging op 8 september in gesprek met ambtenaren van Provincie Gelderland, Regiogemeenten, Regiokantoor en vertegenwoordigers vanuit de O's (waaronder ondernemers en ondernemende inwoners). Alle deelnemers erkenden het belang van het thema ruimtelijke kwaliteit en de noodzaak om in regio Rivierenland hiermee aan de slag te gaan. 

Uitkomsten gesprek
Er ontstond een interessante discussie met als hoofdmoot dat regionale afstemming en afbakening van het begrip ruimtelijke kwaliteit vooraf moeten gaan aan de keuze voor het juiste beleidsinstrument dat moet worden ingezet. De Gebiedsagenda helpt in het opvullen van lacunes tussen doelen en lopende processen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. In de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 1.0 ligt de noodzaak bij het formuleren van een procesafspraak over het thema ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is het belangrijk om de nut en noodzaak van ruimtelijke kwaliteit in Rivierenland inzichtelijk te maken. De uitwerking kan dus later plaatsvinden. Ook werd genoemd dat de huidige Ruimtelijke Strategische Visie voor de drie economische speerpunten een prima vertrekpunt kan zijn.

Meer informatie over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda vindt u hier.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.