Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

24 september 2021

Werksessie Gebiedsagenda over ruimtelijke kwaliteit

Poster RSV_dec 2018.png

Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke begeleidingsgroep krijgt deze versie een verdiepingsslag. Daartoe organiseerde het kernteam Gebiedsagenda in september vijf verdiepingssessies. De eerste sessie ging over het thema Ruimtelijke Kwaliteit.

In gesprek met de O's
Het kernteam ging op 8 september in gesprek met ambtenaren van Provincie Gelderland, Regiogemeenten, Regiokantoor en vertegenwoordigers vanuit de O's (waaronder ondernemers en ondernemende inwoners). Alle deelnemers erkenden het belang van het thema ruimtelijke kwaliteit en de noodzaak om in regio Rivierenland hiermee aan de slag te gaan. 

Uitkomsten gesprek
Er ontstond een interessante discussie met als hoofdmoot dat regionale afstemming en afbakening van het begrip ruimtelijke kwaliteit vooraf moeten gaan aan de keuze voor het juiste beleidsinstrument dat moet worden ingezet. De Gebiedsagenda helpt in het opvullen van lacunes tussen doelen en lopende processen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. In de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 1.0 ligt de noodzaak bij het formuleren van een procesafspraak over het thema ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is het belangrijk om de nut en noodzaak van ruimtelijke kwaliteit in Rivierenland inzichtelijk te maken. De uitwerking kan dus later plaatsvinden. Ook werd genoemd dat de huidige Ruimtelijke Strategische Visie voor de drie economische speerpunten een prima vertrekpunt kan zijn.

Meer informatie over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda vindt u hier.

 

Nieuwsarchief