Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

24 september 2021

Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Toekomstcoaches_7.jpg

Jongeren moeten in een vergrijzende samenleving onze toekomstige welvaart opbouwen. Daarom zijn zij een belangrijke economische kracht voor de regio: zij brengen nieuwe skills, dragen bij aan innovatie en zijn belangrijke consumenten. Investeren in jeugdwerkloosheid loont dan ook. Een Regionaal Actieplan voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in Rivierenland maakt dit concreet.

Actieplan jeugdwerkeloosheid Rivierenland
De derde bouwsteen van het pakket aan steun- en herstelmaatregelen is gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Het programmabureau van RW-POA Rivierenland heeft in het eerste halfjaar van 2021, in samenwerking met een externe projectleider en verschillende regionale onderwijs- en arbeidsmarktpartners (vanuit de projectgroep kwetsbare jongeren), gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal actieplan voor Rivierenland.
De betrokken partners zijn onder andere het RMC, scholen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, Helicon, ROC Rivor, S-BB, de gemeenten, UWV, Werkzaak Rivierenland, Leerwerkloket Rivierenland, jongerenorganisaties en betrokkenen vanuit het regionale transformatiefonds.

Voortbouwen
In het plan wordt voortgebouwd op succesvolle bestaande initiatieven en projecten in Rivierenland die ertoe doen. Dit gebeurt door in te zetten op verbinding en samenhang met een duidelijke focus op de belangrijkste aandachtspunten. Én op het versterken van de al aanwezige energie en kracht in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Plan vastgesteld
De partners van RW-POA Rivierenland stelden plan tijdens het Bestuurlijk Overleg van 24 juni 2021 vast. In september gaan de betrokken partners via werksessies aan de slag om het strategische regionale actieplan verder invulling te geven zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de uitvoering.

Lees hier het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

 

Nieuwsarchief