Nieuws.jpg

Nieuws

24 september 2021

Regionale Strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland vastgesteld

RW POA_ strategische agenda.jpg

RW-POA Rivierenland draagt bij aan een zo optimaal mogelijk functionerende regionale arbeidsmarkt. Hierin is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd. Om ook de komende jaren samen resultaten te boeken, stellen de RW-POA-partners een Strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt op.

Momenteel gebeurt er veel in de regio waarop we trots zijn. Denk aan alle Perspectief op Werk-projecten, gefinancierd door het ministerie SZW, de initiatieven in het kader van het 'Covid-19 overbruggingsbudget' van provincie Gelderland. En natuurlijk alle lopende reguliere initiatieven van de organisaties die deel uitmaken van het RW-POA-netwerk.

Met de Strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt er voldaan aan de behoefte aan een richtinggevend kader waarbinnen RW-POA projecten kan oppakken.Om te komen tot de agenda voerde het programmabureau RW-POA in het eerste en tweede kwartaal van 2021 gesprekken met vele organisaties in Rivierenland. Deze gesprekken leidden tot de strategische agenda die het Bestuurlijk Overleg van RW-POA in juni vaststelde.

Meer lezen over de:

  • Strategische agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland > kijk op de website van RW-POA Rivierenland
  • de initiatieven in het kader van het Covid-19 overbruggingsbudget > Kijk op de website van provincie Gelderland

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief