Nieuws.jpg

Nieuws

24 september 2021

Nieuwe mobiliteitsmakelaar in Rivierenland

Alwin Bakker.jpg

Alwin Bakker van Future Mobility Network (FMN) is de nieuwe mobiliteitsmakelaar voor Regio Rivierenland. De komende periode gaat hij de bedrijven in de regio adviseren en stimuleren om het reisgedrag van hun medewerkers beter te gaan organiseren.

In gesprek over anders reizen
Een goede regionale bereikbaarheid is cruciaal voor de economische positie van Rivierenland en haar werkgevers. De bereikbaarheid staat momenteel onder druk en dat zal aankomende jaren niet minder worden. Daarom is in de regio een mobiliteitsmakelaar actief om samen met bedrijven in de regio de bereikbaarheid van de regio en haar bedrijven te verbeteren. Met zijn team gaat Alwin Bakker (Future Mobility Network) de bedrijven in het gebied benaderen met de vraag of zij interesse hebben in een gesprek hierover. Met elkaar zal vervolgens worden bekeken welke mogelijkheden voor anders reizen passen bij het bedrijf en de werknemers.

Werken aan slimme en schone mobiliteit
Door de coronapandemie zien we dat thuiswerken is toegenomen. Bedrijven en hun medewerkers hebben er actief ervaringen mee op kunnen doen en het is nu zaak om dit vast te houden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de druk op het wegennet van de A15 en de A2 afneemt. De mobiliteitsmakelaar heeft hier ervaringen mee in de regio Drechtsteden (A15 en N3), maar ook op de A27. Op deze wegen is het zaak om zogeheten spitsmijdingen te realiseren. Simpel gezegd; om mensen te stimuleren om buiten de spits te rijden. Daarnaast doen we dit natuurlijk met elkaar ook voor het klimaat en de leefbaarheid in Rivierenland.

Wat kunt u verwachten?
Naast het bedrijfsadvies zullen er meerdere acties/campagnes in gang gezet worden. Acties zoals de sjees e-bikes, de thuiswerkvoucher en de mobiliteitsscan kunnen als optie worden aangeboden aan de bedrijven. De mobiliteitsscan geeft met name goed inzicht voor bedrijven over de huidige bewegingen van werknemers waarna acties kunnen worden ondernomen. 

Alsnog acties uitvoeren
Tijdens Covid-19 is een aantal acties, zoals de sjeesactie e-bikes, niet uitgevoerd. Nu er wat meer mogelijk is en meer mensen naar kantoor gaan, kunnen zulke acties alsnog uitgevoerd worden om spitsmijdingen te reduceren. Ook de thuiswerkvoucher kan hier mogelijkheden voor bieden.

Benieuwd wat dit voor u kan betekenen? Neem vooral contact op met Alwin Bakker via 06-14184366 of per mail via Alwin@thefuturemobility.network

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief