Nieuws.jpg

Nieuws

20 september 2021

Greenport Gelderland ontvangt gedeputeerde Drenth en netwerkpartners in de regio

Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg

Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10 september weer met alle betrokken partijen om tafel. De netwerkbijeenkomst was gericht op de toekomstige ontwikkeling van de tuinbouwsector in de regio. Ook gedeputeerden Peter Drenth en Jan van der Meer waren erbij.

In deze regio gebeurt het gewoon
De bijeenkomst werd gehouden in het nieuwe Laanboomhuis in Opheusden, op het terrein van het business centrum voor de boomteeltsector (Agrarisch Business Centre). Doel was om de opgaven die er zijn voor de tuinbouw met elkaar te bespreken en afspraken te maken over verdere uitwerking, bespreking en realisatie. Een inleider vanuit de sector lichtte de opgaven toe. Volgens gedeputeerde Peter Drenth hoort de tuinbouwsector in de regio tot de voorlopers van Nederland: “Rondom klimaat wordt veel gezegd in Nederland, maar weinig gedaan. In deze Regio gebeurt het gewoon. Ik ben daar echt trots op.” In het overleg is specifiek ingegaan op de ontwikkelingen in de glastuinbouw (Bommelerwaard en West Betuwe), teelt ondersteunende voorzieningen en de toekomst van de fruitteelt in relatie tot verdienmodellen.

Energie in het netwerk
Greenport Gelderland kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Rian Verwoert, voorzitter van Greenport Gelderland: “We merken dat er veel energie zit in het netwerk. Het is goed dat we deze dag bij elkaar zijn geweest. We willen en dienen samen op te trekken om een duurzame tuinbouwsector te blijven stimuleren.”

Na afloop werd nog een bezoek gebracht aan Agro de Arend, een toonaangevende internationale toeleverancier en kennispartner voor de professionele kwekerijsector, tuinbouwsector en openbaar groen. Men heeft pas een nieuw pand geopend en men groeit fors.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief