Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

16 juli 2012

Regiocontract 2008-2011 Rivierenland succesvol afgerond

regiocontract.jpg

Op 12 juli jongstleden is de eindrapportage van het regiocontract 2008-2011 verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen hebben alle betrokken partijen is dit contract bijzonder succesvol uitgevoerd en afgerond.

De rapportage is tot stand gekomen door alle projectleiders van de afzonderlijke regiocontract-projecten individueel te benaderen met vragen naar de behaalde resultaten en de ingezette middelen in de projecten. De uitkomst van deze enquête is kort samengevat in de eindrapportage. Wat betreft de financiële verantwoording van het regiocontract is het eveneens goed om te weten dat de accountant van het regiokantoor hier geen op- of aanmerkingen op had en derhalve hiervoor een zogenaamde accountantsverklaring voor heeft afgegeven.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van eindrapportage dan kunt u contact opnemen met Stan Herms, programmamanager Regiocontract Rivierenland, (0344) 63 85 73 of herms@regiorivierenland.nl.

Nieuwsarchief