Nieuws.jpg

Persberichten

20 september 2021

Verkeersveiligheidscampagne ‘Goed overweg’ van start

REG001 persbericht afbeelding2.jpg

Regio Rivierenland spant zich in om de verkeersveiligheid tussen jeugdige fietsers en bestuurders van grote landbouwvoertuigen te verbeteren. Met de campagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’ wil de regio veilig fiets- en rijgedrag stimuleren.

Veilig gedrag stimuleren
In de oogstperiode rijden veel grote landbouwvoertuigen op de weg. Ook op wegen waar scholieren uit het voortgezet onderwijs en uit de oudste groepen van de basisschool zelfstandig van en naar school fietsen. Daarbij ontstaan soms onveilige situaties. Aanpassing van de verkeersituatie is in veel gevallen niet mogelijk of onwenselijk. Daarom zet Regio Rivierenland met een campagne in op het stimuleren van verkeersveilig gedrag.

Zie je! We kunnen goed overweg.
Jeugdige fietsers weten vaak niet dat landbouwvoertuigen moeilijk kunnen uitwijken en hen soms lastig kunnen zien. Bestuurders van grote landbouwvoertuigen onderschatten soms het effect van hun voertuig op fietsers. De campagne heeft als doel het onderlinge begrip te vergroten en te laten zien hoe beide weggebruikers elkaar veilig kunnen passeren door elkaar de ruimte te geven, snelheid te matigen en te groeten.

Campagne
Vanaf eind september tot half oktober loopt de campagne in de gemeenten Buren en West Betuwe. Op diverse locaties in deze gemeenten zijn dan spandoeken te zien. Basisscholen ontvangen posters en informatie voor scholieren en hun ouders. Ook agrarische bedrijven die veel met grote landbouwvoertuigen werken, ontvangen een informatiepakket. De campagne wordt via social media online ondersteund.

Kijk voor meer informatie op www.regiorivierenland.nl/zieje

Noot voor pers:
Neem voor meer informatie over de campagne contact op met Julie Fijnje, Programmamanager Programma Mobiliteit Regio Rivierenland, jfijnje@regiorivierenland.nl, 06 - 303 79 776.

Contactgegevens


De contactgegevens voor het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman (Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl 
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief