Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

31 augustus 2021

Position Paper 'Spoor Regio Rivierenland' opgesteld

20067_VB_8406 station Culemborg.jpg

Ons Algemeen Bestuur bood de acht colleges van de regiogemeenten op 20 juli het Position Paper 'Spoor Regio Rivierenland' aan. Hierin staan de doelen en ambities van de regiogemeenten beschreven voor de spoorverbindingen van, naar en in Rivierenland. Het paper maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Regio Rivierenland en is een lobbyinstrument ter versterking van de spoorverbindingen in de regio.

Waarom een position paper?
Snel, betrouwbaar en kwalitatief goed openbaar vervoer is voor Rivierenland van groot belang. Het spoor is hierbij de ruggengraat van het openbaar vervoersnetwerk. Het verbindt de regio met belangrijke economische kernen om Rivierenland heen. Met het opstellen van een regionaal Position Paper 'Spoor' kan Regio Rivierenland met een concrete en stevige ambitie in gesprleek met betrokkenen om - nu en in de toekomst - snel, schoon en betrouwbaar openbaar vervoer te realiseren. Voorbeelden van deze betrokkenen zijn Provincie Gelderland, aangrenzende regio's en provincies, Arriva, NS, ProRail en vervoerders in aangrenzende regio's. Daarnaast geeft het position paper een verdere invulling aan de rol die een sterke spoorverbinding speelt bij de maatschappelijke opgaven van de regio, met in het bijzonder het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Vijf kernpunten
In het position paper wordt ingezet op vijf kernpunten die ertoe leiden dat huidige en toekomstige inwoners van Regio Rivierenland ook in de toekomst behaaglijk kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij zijn hun woonplaats en werkplek op een schone manier bereikbaar. De kernpunten uit dit position paper spoor van Regio Rivierenland zijn:

  1. Snel, direct en vaker naar belangrijke economische kernen buiten de regio
  2. Een directe verbinding tussen Arnhem en Geldermalsen
  3. Betere ontsluiting van werklocaties en dorpskernen
  4. Aantrekkelijke OV-knooppunten
  5. Verduurzaming van de spoorverbindingen.

Het Position Paper 'Spoor Regio Rivierenland' vindt u hier.

Foto: NS Station Culemborg (De Verbeelding B.V.)

 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.