Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

31 augustus 2021

Gedeputeerde Kerris enthousiast over slagvaardigheid in Rivierenland

Culemborg 1.jpg

Op 15 juli was gedeputeerde Peter Kerris aanwezig bij het bestuurlijk overleg Wonen van Regio Rivierenland. Hij sprak met de portefeuillehouders Wonen over diverse actuele onderwerpen. De gedeputeerde gaf aan enthousiast te zijn over de slagvaardigheid die hij ervaart in Rivierenland.

Samenwerken aan woonopgaven
Gedeputeerde Kerris sprak met de portefeuillehouders onder meer over de effecten van de stikstofproblematiek op de woningbouwproductie in Rivierenland, het belang van betaalbare woningen - zowel de realisatie als het betaalbaar houden in de toekomst - en de ondersteuning die de provincie vanuit het Actieplan Wonen hierin kan bieden (financieel en met capaciteit en/of expertise). De regiogemeenten werken op deze onderwerpen samen om de woningbouwopgave in de regio af te stemmen en zo te zorgen voor voldoende woningen voor de juiste doelgroepen op de juiste plek. De besproken thema’s komen dan ook terug in de Regionale Woonagenda 2020-2030, die eind vorig jaar is vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de acht gemeenten. In de Woonagenda staat hoe de gemeenten samen willen werken op het gebied van continuïteit in productie, betaalbaarheid van het wonen, flexibiliteit op de woningmarkt, wonen en zorg en verduurzaming van de woningvoorraad. Provincie Gelderland is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regionale Woonagenda.

Oog voor urgentie
Kerris was verheugd te horen én te zien dat op diverse locaties in onze regio volop woningen worden gebouwd en, waar mogelijk, plannen versneld tot realisatie worden gebracht. Daarnaast zijn de gemeenten volop bezig met nieuwe planontwikkelingen. De gedeputeerde is enthousiast over de slagvaardigheid die hij ervaart in Rivierenland: “Jullie zijn goed bezig en dat mag gezegd worden. Bestuurders zitten hier dicht op de praktijk en weten wat er lokaal speelt. Deze betrokkenheid, in combinatie met de aanpakkersmentaliteit ‘laten we het gewoon gaan doen’, vind ik heel constructief.” Hij was zeer te spreken over het feit dat de gemeenten echt oog hebben voor de urgentie van de beschikbaarheid van betaalbare woningen, sociale (huur)woningen in het bijzonder, en dit ook omzetten naar concrete acties. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling van het procesplan ‘Routekaart sociale woningbouw Rivierenland’. Doel hiervan is om samen met de woningcorporaties de ambitie om op regionaal niveau te streven naar 30 procent sociale huur in het woningbouwprogramma tot 2030 verder uit te werken.

Foto: gemeente Culemborg

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.