Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 juli 2021

Nieuw fietspad Broekdijk Kesteren geopend

fietsplan.jpg

Op 14 juli is de Broekdijk in Kesteren geopend. Dit is één van de projecten uit het Regionale Fietsplan. De grote werkzaamheden zijn afgerond en het laatste asfalt is aangebracht. De officiële opening van het fietspad gebeurde door wethouder Stefan van Someren van de gemeente Neder-Betuwe.

Vergroten veiligheid
De Broekdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg aan de zuidzijde van Kesteren. De nieuwbouwwijk Casterhoven zorgt voor meer (fiets)verkeer op de Broekdijk. Om de veiligheid van fietsers te beschermen, zijn langs de Broekdijk vrijliggende fietspaden gerealiseerd. Dit vergroot de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

Poll
In het najaar komen er nieuwe bomen aan de Broekdijk. De gemeente Neder-Betuwe heeft aan inwoners gevraagd mee te denken over de boomsoort die geplant moet worden. Daartoe wordt in september een poll georganiseerd via de BouwApp, Facebook en Instagram.

Lees hier meer over het Regionaal Fietsplan. 

Op de foto: In het Regionale Fietsplan wordt ook beschreven hoe recreatieve fietsroutes in de regio versterkt kunnen worden. (Foto: De Verbeelding B.V.) 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief