Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 juli 2021

RIF honoreert elf vernieuwende projecten

Gerobotiseerde wiepenmachine Van Aalsburg BV Helluw.jpg

In de eerste aanvraagronde in 2021 van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland ontvangen elf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken.

Budget uit Regio Deal
Het RIF is er voor ondernemend inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland. In de vier voorgaande jaren waarin het RIF een bijdrage uitkeerde aan projectindieners, was het budget afkomstig van een gemeentelijke bijdrage. Dit jaar komt het budget als onderdeel van de Regio Deal vanuit het Rijk en de provincie Gelderland - via het investeringsfonds - bij de initiatiefnemers terecht.

Advies Economic Board
In de eerste ronde van 2021, die van 19 maart tot en met 30 april duurde, ontving het RIF meer dan twintig subsidieaanvragen. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een Economic Board die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende economische sectoren, onderwijs- en financiële instellingen. De Economic Board heeft een advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van Fruitdelta Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens, het Algemeen Bestuur gehoord hebbende, besloten of een subsidie wordt verleend.

Kwaliteit en onderscheidend vermogen
Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland: “Ook deze ronde was ik weer aangenaam verrast door de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de gehonoreerde aanvragen. Het investeringsfonds laat zien hoe wij als acht gemeenten samen met de Economic Board, Provincie Gelderland en het Rijk met concrete projecten invulling kunnen geven aan de brede welvaart."

Eerste ronde RIF 2021
Het jaar 2021 van het Regionaal Investeringsfonds kan als een bonusjaar worden gezien door de bijdrage vanuit de Regio Deal. In de eerste ronde van het huidige jaar ontvangen in totaal elf initiatieven een bijdrage vanuit het RIF. De initiatieven bestaan uit vijf haalbaarheidsstudies en zes uitvoeringsprojecten. In deze ronde is de financiële multiplier 5,29. Dit betekent dat voor iedere euro uit het RIF er ruim 4 euro elders vandaan komt.

De gehonoreerde projecten
Een beknopt overzicht van de gehonoreerde projecten is te vinden in onderstaande tabel:

 

Meer informatie over projecten
De toegekende projecten van 2021 zijn binnenkort terug te vinden op de website van FruitDelta Rivierenland. De pagina’s over het Regionaal Investeringsfonds op de website zijn vernieuwd. Alle tot dusver toegekende projecten zijn daar nu eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden; met een korte projectbeschrijving en een vermelding van de start-/einddatum, looptijd en het beoogde resultaat. De projecten zijn ingedeeld in zeven categorieën, op basis van de economische speerpunt(en) waaraan ze - volgens de initiatiefnemers - bijdragen.

Tweede ronde in 2021
Het loket voor de tweede ronde van 2021 opent op 17 september 2021. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers zes weken lang hun aanvraag indienen (tot en met 29 oktober 2021). Een aanvraag indienen kan via de website van FruitDelta Rivierenland. Daar staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds.

Op de fotoDe gerobotiseerde wiepenmachine van Van Aalsburg B.V. uit Hellouw, gemeente West Betuwe is een van de gehonoreerde projecten.

 

 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.