Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 juni 2021

Regionale Woonagenda in uitvoering

Kersentuin 35 kleiner.jpg

Op diverse locaties in de regio wordt inmiddels volop invulling gegeven aan de nieuwe Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030. Hierin staan gezamenlijke afspraken over de woningbouwopgave in Rivierenland voor de komende tien jaar.

Werken aan nieuwe woningen
In november 2020 stelden de acht Regiogemeenten de nieuwe Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030 vast. Ook de Provincie Gelderland stemde er kort daarna mee in. In de woonagenda staan gezamenlijke afspraken over de woningbouwopgave in Rivierenland voor de komende tien jaar. In deze periode moeten tussen de 7.900 en 12.500 nieuwe woningen gebouwd worden om te kunnen voorzien in de regionale vraag naar woningen.

Twee actuele projecten in de regio
Realisatie sociale huurwoningen in gemeente Buren ism woningcorporatie Thius 
Herontwikkeling stationsgebied Tiel

Provincie Gelderland ontdersteunt beide projecten ook, vanuit het Actieplan Wonen. Dit actieplan bestaat uit veertien acties die samen tot doel hebben om de woningbouw te versnellen en meer betaalbare woningen en meer flexibele woonvormen te realiseren. De provincie ondersteunt met kennis, informatie en subsidie.

Herontwikkeling stationsgebied/veilingterrein Tiel


Duurzaamheid
Een van de vijf thema’s waarop de acht regiogemeenten samenwerken is duurzaamheid. De verduurzaming van de woonomgeving en de woningvoorraad nemen hier een belangrijke plaats bij in. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de lokale woonvisies en, waar het de voorraad sociale huurwoningen betreft, ook in de prestatieafspraken met woningcorporaties. Woningcorporatie De Kernen won onlangs de duurzaamheidsprijs voor de duurzaamste woningcorporatie in NL in 2021. Lees hier het bericht dat de woningcorporatie daarover publiceerde. 


Foto: De gemeenten Buren en Woningcorporatie Thius hebben, met steun van provincie Gelderland, 25 sociale huurwoningen gebouwd op de plaats van De Kersentuin, een voormalig ouderenzorgcentrum. De Burense wethouder André van den Hurken (r) en Thius-directeur Johan Heesen (l) heetten de nieuwe bewoners welkom.


Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief