Nieuws.jpg

Nieuws

29 juni 2021

Rivierenland werkt aan beheersstichting huisvesting arbeidsmigranten

Afbeelding1.jpg

Het project Beheersstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland is één van de 27 Regio Deal-projecten die dit jaar zijn gestart. Binnen dit project ontwikkelen de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland een regionaal werkende beheerorganisatie voor de duurzame huisvesting van arbeidsmigranten. 

Conceptplan van aanpak
Eind 2020 werd de Regio Deal FruitDelta Rivierenland gesloten met het Rijk. Hierin is het project Beheersstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland opgenomen binnen de programmalijn Samen. Daardoor heeft de samenwerking in 2021 extra vaart gekregen. Er ligt inmiddels een conceptplan van aanpak dat nu wordt besproken in de gemeenten en met partners in de regio, zoals ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus. Nadat het concept is bijgesteld, worden na de zomer ook de gemeenteraden benaderd om dit onderwerp te bespreken.

Bezoek Emile Roemer in 2020
Op regionaal niveau vindt inmiddels zo’n twee jaar afstemming tussen de gemeenten plaats over de huisvesting van arbeidsmigranten. Een jaar geleden (juni 2020) bezocht het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, de regio om kennis te nemen van de knelpunten en aanpak in Rivierenland. Roemer was toen positief over de regionale aanpak en het feit dat de gemeenten beleid vaststellen om grip te krijgen op een goede huisvesting van de arbeidsmigranten.

Item op Omroep Gelderland
Eind juni besteedde Omroep Gelderland aandacht aan dit onderwerp en interviewde hiervoor wethouder Nees van Wolfswinkel, bestuurlijk trekker van het project. Lees hier het item dat Omroep Gelderland maakte over dit project: Zo wil het Rivierengebied arbeidsmigranten een plek bieden.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief