Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 juni 2021

Economic Board onderstreept meerwaarde Regionaal Investeringsfonds

Thea van Kemenade_EB FruitDelta Rivierenland.jpg

De resultaten van vier jaar Regionaal Investeringsfonds (RIF) zijn samengebracht in de rapportage ‘Terugblik 2017-2020’. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland stelde deze rapportage in mei vast en stuurde hem ter kennisname naar de raden. Ook de Economic Board blikt - met een videoboodschap - terug op vier jaar RIF. 

Op de foto: EB-lid Thea van Kemenade, Business Development en Projectontwikkeling Radboud Universiteit

Klik hier voor de rapportage ‘Terugblik 2017-2020’.

Meer dan 100 projecten
Het RIF heeft geresulteerd in meer dan 100 projecten verdeeld over de acht regiogemeenten. Van deze projecten vormen uitvoeringsprojecten de meerderheid. Projecten hebben onder andere betrekking op technisch innovaties, ketenverkorting, kennis(cluster)ontwikkeling, beleving en nieuwe verdienmodellen. Van het totaal aantal projecten is inmiddels de helft afgerond.

Impact op werkgelegenheid
In de vrijgegeven rapportage komt een aantal projecten aan bod. Kijkend naar het totaal van de projecten, zien we een gemiddelde financiële projectmultiplier van 4.4. Dit betekent dat voor iedere euro uit het RIF er € 3,40 elders vandaan komt, met een nadrukkelijke impact op de werkgelegenheid. Dat is een mooi resultaat van regionale samenwerking waarmee FruitDelta Rivierenland zich weet te onderscheiden van andere (Gelderse) regio’s. In september worden de regiogemeenten gevraagd om ook in de komende jaren verder te gaan met het RIF, in aangepaste vorm.

Ervaringen Economic Board met vier jaar RIF
Hans Beenakker
, voorzitter Regio Rivierenland en Economic Board (EB) Fruitdelta Rivierenland, stelt: “Het is belangrijk dat we als gemeenten gezamenlijk investeren in innovatie. Ik ben oprecht trots op het feit dat wij een Economic Board van prominente Rivierenlanders hebben die een deskundig oordeel kan geven over de ingediende RIF-aanvragen. Bovendien zijn zij inmiddels verworden tot FruitDelta ambassadeurs.”

De onafhankelijke EB beoordeelt de aanvragen. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan uitzien naar geld, kennis, netwerkkracht en praktische hulp. Deze steun heeft (economische) impact en past bij de structuur van het Rivierengebied. De meerwaarde van het RIF wordt door Hans van Zuijdam, Voorzitter VNO-NCW Rivierenland en EB-lid, verwoord: “Met het RIF maakt de regio slim werk van een versnelling van de verduurzaming van het bedrijfsleven en voortgaande innovatie. Dat is voor deze regio erg belangrijk. Door de bovengemiddelde bedrijvigheid binnen de regio en de sterke ondernemingsgeest zie ik daarin goede kansen als gevolg van het RIF.”

Thea van Kemenade, Business Development en Projectontwikkeling Radboud Universiteit en EB-lid, typeert het RIF als volgt: “Het onderscheidende karakter van het RIF is dat het aanvullend is op de investeringsmogelijkheden die andere partijen, zoals Rabobank, OostNL, de provinciale fondsen en pre-seed fondsen, bieden om innovaties te ondersteunen. Het RIF onderscheidt zich als vroege en risicovolle financiering, waarmee het ondernemers een steuntje in de rug geeft bij het realiseren van innovaties die niet op korte termijn zicht geven op een verdienmodel, maar wel het regionale vestigingsklimaat versterken.”

Hans van Zuijdam en Thea van Kemenade delen hun ervaringen met vier jaar RIF ook in een videoboodschap.

 
Twee rondes in 2021
Dit bonusjaar voor het RIF heeft twee indieningsrondes. De eerste ronde liep tot en met 30 april. In het najaar (vrijdag 19 september) volgt een tweede mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen. De EB heeft de ingediende projecten inmiddels beoordeeld en advies uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland over de projecten die een financiële bijdrage en ondersteuning verdienen. Het Algemeen Bestuur bespreekt in haar vergadering van 7 juli het advies van de EB.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief