Nieuws.jpg

Nieuws

23 juni 2021

Nieuwe samenwerkingsafspraken met Stichting Bureau Toerisme Rivierenland

Ondertekening nieuwe prestatieafspraken Regio Rivierenland en BTR.jpg

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit gebeurde nadat de colleges van de Regiogemeenten de samenwerkingsafspraken vaststelden. Samen werken wij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen.

Bijdrage per inwoner
De samenwerkingsafspraken vervangen de prestatieafspraken die wij 2017 maakten met Bureau Toerisme Rivierenland (BTR), de nieuwe naam van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De afspraken sluiten aan op de vijf versnellingsopgaven die eerder zijn bepaald (zie hieronder). De acht gemeenten stellen jaarlijks € 1,06 per inwoner beschikbaar aan het BTR voor het realiseren van de activiteiten zoals opgenomen in een jaarplan dat elk jaar wordt opgesteld. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Focus op versnellingsopgaven
De nieuwe samenwerkingsafspraken sluiten aan bij het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025, dat nu ter besluitvorming bij de gemeenteraden ligt en bestaat uit een programmatische en een reguliere component. Binnen het programma wordt ingezet op de vijf versnellingsopgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. De inhoudelijke vertaalslag wordt jaarlijks gemaakt in het gezamenlijk op te stellen jaarplan, dat de basis vormt voor de activiteiten van BTR.

Voordelen
Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: door jaarlijks per versnellingsopgave resultaten voor het BTR te benoemen, kan goed worden ingespeeld op veranderingen in de markt en inzicht. Bovendien is BTR aanspreekpunt; onder andere op het gebied van marketing en promotie voor Provincie Gelderland, het Rijk en de Euregio. Vanuit deze rol kan BTR projecten realiseren voor de regio. Daarmee ontstaat een multiplier op de structurele financiële bijdrage vanuit de gemeenten en wordt met deze bijdrage een groter resultaat bereikt voor de regio. Naast de programmatische aanpak -met de versnellingsopgaven- wordt ingezet op een aantal reguliere activiteiten. Waaronder de organisatie van een jaarlijks netwerkevenement voor de hele toeristisch recreatieve sector.

Op de foto: Vincent van Neerbos (rechts), lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland en portefeuillehouder Recreatie & Toerisme, ondertekende op maandag 21 juni namens de acht Regiogemeenten de samenwerkingsafspraken met Richard de Bruin (links), directeur Stichting Bureau Toerisme. (Foto: Fotobureau Raphael Drent)

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief