Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

2 december 2020

Toekomstcoaches in Rivierenland gestart

Toekomstcoaches Rivierenland.jpg

Rivierenland, 2 december 2020 - Sinds maart 2020 zijn in de acht gemeenten van Regio Rivierenland toekomstcoaches aan de slag gegaan. Zij zijn er speciaal voor jongeren van 16 tot 23 jaar en helpen hen met het maken van een plan voor hun toekomst. Voor de jongeren én de professionals die met hen werken is er nu de speciale website toekomstcoachesrivierenland.nl.

De toekomstcoach kan ingezet worden voor alle jongeren tussen de 16 en 23 jaar die een vraag hebben over hun toekomst of hieraan willen werken. Jongeren kunnen zelf contact zoeken met de toekomstcoaches, maar de coaches werken ook outreachend en gaan naar de jongeren toe. Voor ondersteuning van de toekomstcoaches is geen verwijzing of indicatie nodig. Ook professionals kunnen contact opnemen met de toekomstcoach om hulp in de schakelen voor jongeren waarmee ze werken. Of om te sparren en te overleggen.

Toekomstgericht werken
De toekomstcoach gaat samen met de jongere aan de slag. Hij of zij helpt de jongere zijn/haar talenten te ontdekken en geeft handvatten om keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Hierbij worden alle leefdomeinen bekeken en wordt er samen gewerkt aan een plan. Dit doet de coach op een actieve en laagdrempelige manier. Samen gaan ze in gesprek over de vragen en uitdagingen die de jongere heeft, om deze overzichtelijk en concreet te maken. En de stappen op weg naar oplossingen in beeld te brengen.

Transformatieplan
Het werken met toekomstcoaches is een pilot en komt voort uit het Transformatieplan van Regio Rivierenland, waarin alle acht gemeenten van Rivierenland samenwerken. Regio Rivierenland heeft voor de realisatie van het Transformatieplan geld gekregen uit het Transformatiefonds van VNG en het Rijk voor de jaren 2019-2021. Doel van het Transformatieplan is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken, zodat jongeren op tijd de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongeren én het zorgend en probleemoplossend vermogen van hun gezin en sociale omgeving.

Welzijnsorganisaties
Vijf gemeenten hebben in 2020 het voortouw genomen om toekomstcoaches in te zetten en een werkwijze te ontwikkelen. Inmiddels zijn alle gemeenten aangesloten en is een aantal individuele coachtrajecten met jongeren gestart.
De toekomstcoaches werken voor welzijnsorganisaties in Rivierenland, waarmee de verschillende regiogemeenten al samenwerken. Deze welzijnsorganisaties doen dit werk als extra opdracht - vanuit het Transformatieplan - naast onder meer het jongeren- en welzijnswerk. De toekomstcoaches kennen het werkgebied en de sociale kaart goed en werken samen met allerlei organisaties in de regio.


----- einde persbericht –----

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met:
Regio Rivierenland, projectleider Siri Nouws, snouws@regiorivierenland.nl / 0344 - 638594 of 06-55371314.

Foto: Fotoburo Raphaël Drent.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief