Nieuws.jpg

Nieuws

11 juni 2021

Leerlingen en ouders tevreden over leerlingenvervoer Versis

Versis Regio Rivierenland.jpg

Leerlingen en hun ouders geven in een klanttevredenheidsonderzoek aan dat zij de algehele dienstverlening van Versis leerlingenvervoer met een 7,8 beoordelen. Het vervoer zelf, de chauffeurs en de voertuigen scoren een 8,1. Moventem, een onafhankelijk bureau, voerde het onderzoek uit.

Versis leerlingenvervoer
Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen omdat zij een beperking hebben of de school te ver van huis ligt, maken gebruik van het leerlingenvervoer van Versis. Versis verzorgt het leerlingenvervoer in de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. 

"Dikke pluim!"
Josan Meijers, voorzitter van het overleg tussen de wethouders basismobiliteit in de regio: “Dit is het eerste jaar dat Versis het leerlingenvervoer verzorgt voor deze vijf gemeenten, hiervoor deed Versis dat alleen voor de gemeente Tiel. Mooi dat veel ouders en kinderen van de samenwerkende gemeenten tevreden zijn. Een dikke pluim voor de chauffeurs die ervoor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen. Ik woon vlakbij een school waar de busjes af en aan rijden. Ik zie daardoor zelf dagelijks hoe blij kinderen aankomen en weer in de bus naar huis stappen.”

Respons en resultaten
Alle ouders of verzorgers van de 780 kinderen die gebruikmaken van Versis hebben per post een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. 270 van hen vulden het onderzoek in; dat aantal is voldoende om representatieve uitspraken te kunnen doen.

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de tevredenheid over de chauffeurs relatief hoog is (8,1). Ook de voertuigen scoren goed. Zo is 86% (zeer) tevreden over de herkenbaarheid van het voertuig en 88% over de netheid van het voertuig. Zowel het vervoer zelf als het voertuig beoordelen de leerlingen en hun ouders gemiddeld met een 8,1. De meerderheid van de kinderen ervaart het reizen met Versis als (zeer) prettig.

Aanbevelingen
Naast de positieve resultaten leverde het onderzoek ook waardevolle aanbevelingen op voor verbetering. Een verbeterpunt is de communicatie bij ziekte/vervanging van de chauffeur. Ook wisten veel ouders en kinderen niet van het bestaan van de klachtenlijn.

Verbeterslag en contact
Versis vindt het belangrijk om te weten hoe de reizigers hun vervoer ervaren. Een klanttevredenheidsonderzoek is dan ook een goede graadmeter van hun tevredenheid. En een goede manier om te ontdekken of zij aanbevelingen voor verbetering hebben. De verbeterpunten neemt Versis ter harte en bekijkt waar en hoe een verbeterslag kan worden gemaakt. Versis verneemt graag reacties van reizigers. De klachtenlijn van Versis is bereikbaar op 0344-638565 en ook op de website van Versis kunnen reizigers hun reacties kwijt.

Versis
Namens de regiogemeenten organiseert Regio Rivierenland sinds 1 januari 2017 het vraagafhankelijk Wmo-vervoer. Hiervoor is het regionale vervoersysteem Versis ingericht. Versis is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Het is vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte en van halte-tot-halte. Daarnaast verzorgt Versis het leerlingenvervoer voor de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en West Betuwe.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief