Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 mei 2021

Slimme en schone mobiliteit: goed voor klimaat en onze bereikbaarheid

De VerBeelding laadpalen Culemborg.jpg

Al een aantal jaar werkt de regio aan slimmere en schonere mobiliteit, bijvoorbeeld met de werkgeversaanpak. Het komende jaar willen we meer vaart maken met onze aanpak.

Bijdragen aan klimaatdoelstellingen
Per mei van dit jaar ondersteunt adviesbureau P2 Regio Rivierenland bij onze aanpak. Slimme en schone mobiliteit zijn opgaven in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van Regio Rivierenland. Dit is niet voor niets. Door slimmer te reizen en ons reisgedrag te veranderen, zorgen we voor een beter bereikbare regio. Denk bijvoorbeeld aan het mijden van de drukke ochtendspits op de weg of meer deelmobiliteit bij OV-knooppunten. Schone mobiliteit draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen. Een elektrische auto stoot minder uit dan een diesel. Wanneer je de auto verruilt voor de fiets of het OV wordt de CO2-footprint van de reis nog kleiner. Daarbij zijn investeringen in slimme en schone mobiliteit vaak een stuk lager dan bijvoorbeeld het aanleggen van een meer asfalt, terwijl de maatregelen ook zeer effectief zijn. Win-win-win dus.

Dit doen we al
Sinds 2020 werkt de regio al aan diverse maatregelen. Zo:

  • verbeteren we de voorzieningen op de stations in Culemborg, Geldermalsen en Tiel;
  • werken we aan een gedragscampagne gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer en scholieren op de fiets;
  • helpt een mobiliteitsmakelaar bedrijven hun personeel slimmer en schoner te later reizen.

Het komende jaar willen we onze inzet nog verder versterken.

Hiermee gaan we aan de slag
We willen slimme en schone mobiliteit een structurele plek geven in de regio. Komende maanden scherpen we het huidige plan van aanpak aan, brengen we reizigersstromen in beeld en stellen we een communicatieplan op. Ook gaan we aan de slag met de monitoring van onze maatregelen. Hoe monitoren we het effect van wat we doen en hoe draagt dat bij aan onze doelen? Daarnaast voeren we natuurlijk geplande maatregelen uit en gaan we aan de slag met mogelijk nieuwe initiatieven.

Foto: laadplein Culemborg (de VerBeelding BV.)

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.