Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 mei 2021

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025: Start fase 4

Proces-2021-Regionaal-Ambitiedocument-1024x590.jpg

Graag nemen we u weer even mee in het proces op weg naar een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument. Dit proces is verdeeld in vijf fasen. Fase 4 - besluitvorming in de raden - gaat van start na het zomerreces.

Start van het proces in 2019
In het najaar van 2019 hebben de gemeenteraden het procesvoorstel voor het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument vastgesteld. In de daaropvolgende fase van dit regionale proces heeft er conform dit besluit een analyse van de regionale economie én een evaluatie van het vorige ambitiedocument en het Regionaal Investeringsfonds plaatsgevonden. Deze resultaten zijn met alle betrokkenen (waaronder Logistics Valley Rivierenland, Greenport Gelderland, Bureau Toerisme Rivierenland, RW-POA, ambtenaren, bestuurders en raadsleden) gedeeld.

Input opgehaald
Vervolgens is input opgehaald voor het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument bij de verbonden partijen: (Logistics Valley Rivierenland, Greenport Gelderland, Bureau Toerisme Rivierenland, RW-POA, VNO-NCW en de Economic Board), ondernemers (via een enquête), ambtenaren, bestuurders en de individuele gemeenteraden van de regio. Deze input is verwerkt in een concept-Regionaal Economisch Ambitiedocument. Dit concept-document is op 22 maart 2021 tijdens een digitale regionale raadsbijeenkomst besproken en voorgelegd aan de Economic Board. Daarnaast hebben raadsleden via een enquête nog input kunnen geven op de prioritering van de opgaven.

Advies Economic Board
Daarnaast zijn op basis van de evaluatie, de onderzochte alternatieven en de opgehaalde input voor invulling van een nieuw financieel instrument drie varianten gedefinieerd. Deze varianten zijn met de Economic Board besproken en de Board heeft daarop advies gegeven. Dit proces heeft geleid tot een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument inclusief bijbehorend financieel instrument voor de periode 2022-2025.

Besluitvorming 
Op 12 mei 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio besloten, na aanpassing van de leesbaarheid van het document, het Regionaal Economisch Ambitiedocument inclusief bijbehorend financieel instrument voor besluitvorming door te sturen naar de gemeenteraden. De besluitvorming zal naar verwachting na het zomerreces plaatsvinden en daarmee gaat fase 4 van start.

Meer info

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief