Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 maart 2021

Informatiesessies over inkoopstrategie Wmo en Jeugdhulp vanaf 2023

dialoog .jpg

De gemeenten van Regio Rivierenland zijn begonnen met de voorbereidingen op de inkoop voor de Wmo en de Jeugdhulp per 1 januari 2023. De inkoopstrategie heeft inmiddels vorm gekregen. Het is nu tijd om zorgaanbieders te informeren. 

Informeren van raden en zorgaanbieders
Op 22 maart zijn de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten bijgepraat over de keuzes die in de inkoopstrategie worden gemaakt. In april organiseert Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland zogeheten informatiesessies voor zowel contracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. 

Voorgenomen inkoopstrategie
Tijdens de digitale informatiesessies wordt de inhoud van de inkoopstrategie toegelicht. Ook is er voldoende ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en om vragen te stellen. De inkoopstrategie is nog niet definitief vastgesteld. De planning is dat in juni de colleges van de gemeenten hierover een besluit nemen. Adviesbureau KokxDeVoogd begeleidt de sessies.

Informatiesessie zorgaanbieders
Zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders kunnen zich inschrijven voor een informatiesessie. Heeft u een contract, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Heeft u geen contract? Dan kunt u zich via publicaties op de website van Regio Rivierenland, de websites van de regio gemeentenen de regionale dag- en weekbladen inschrijven voor de informatiesessies. 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief