Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

29 maart 2021

Informatiesessies over inkoopstrategie Wmo en Jeugdhulp vanaf 2023

dialoog .jpg

De gemeenten van Regio Rivierenland zijn begonnen met de voorbereidingen op de inkoop voor de Wmo en de Jeugdhulp per 1 januari 2023. De inkoopstrategie heeft inmiddels vorm gekregen. Het is nu tijd om zorgaanbieders te informeren. 

Informeren van raden en zorgaanbieders
Op 22 maart zijn de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten bijgepraat over de keuzes die in de inkoopstrategie worden gemaakt. In april organiseert Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland zogeheten informatiesessies voor zowel contracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. 

Voorgenomen inkoopstrategie
Tijdens de digitale informatiesessies wordt de inhoud van de inkoopstrategie toegelicht. Ook is er voldoende ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en om vragen te stellen. De inkoopstrategie is nog niet definitief vastgesteld. De planning is dat in juni de colleges van de gemeenten hierover een besluit nemen. Adviesbureau KokxDeVoogd begeleidt de sessies.

Informatiesessie zorgaanbieders
Zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders kunnen zich inschrijven voor een informatiesessie. Heeft u een contract, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Heeft u geen contract? Dan kunt u zich via publicaties op de website van Regio Rivierenland, de websites van de regio gemeentenen de regionale dag- en weekbladen inschrijven voor de informatiesessies. 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.