Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 maart 2021

Speciale regionale raadsbijeenkomst voor raadsleden en Provinciale Staten over gebiedsagenda

regionale raadsbijeenkomst 21 april.jpg

Op 21 april vindt er een speciale regionale raadsbijeenkomst plaats waarvoor ook Provinciale Staten is uitgenodigd. Zowel de gemeenteraden als Provinciale Statenleden kunnen daarmee hun inbreng leveren voor de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda voor de komende tien jaar. 

Bureau Birch, die dit proces begeleidt, deelt dan ook de eerste analyse van de regionale processen. Daarnaast zijn dan de opbrengsten van de eerste horizonsessies met de vijf O’s (ondernemers, overheid, organisaties, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners) vertaald in een eerste koepelvisie. 

De raadsbijeenkomst duurt van 18.00 uur tot 20.00 uur. Raadsleden en statenleden krijgen een speciale uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie en de eerste nieuwsbrief op de Fruitdelta website

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief