Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 maart 2021

Samenhang tussen Gebiedsagenda en ambitiedocument besproken tijdens regionale raadsbijeenkomst 22 maart

Regionale raadsbijeenkomst 22 maart.jpg

Op 22 maart zijn de gemeenteraden van de acht regiogemeenten geïnformeerd over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda tijdens een digitale regionale raadsbijeenkomst. Daarnaast konden zij een inbreng leveren voor het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024.Uitwerking
De uitkomst van de gevoerde discussie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de inhoud (wat) en de financiering (hoe). Momenteel zitten we in het laatste deel van fase 3 en is het de planning dat het medio mei richting raden gaat voor vaststelling.

Bouwsteen voor gebiedsagenda
Het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 is een voorbeeld van een bouwsteen die ingebracht wordt in de gebiedsagenda. De gebiedsagenda is namelijk geen nieuw beleid, maar een ordening van bestaande regionale processen. GR Regio Rivierenland en Christianne van der Wal, gedeputeerde van Provincie Gelderland, gaven opdracht aan een extern bureau om te helpen met de ordening van deze processen. De gebiedsagenda helpt in de samenwerking tussen Provincie en Regio, maar ook in de samenwerking met andere partners, zoals Rijk, ondernemers, organisaties en inwoners. De Regio Deal FruitDelta Rivierenland faciliteert dit proces van samenwerking.

Hier vindt u meer informatie over: 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief