Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 maart 2021

Hoe ziet uw regio eruit in 2030?

KLEIN_sproeienzonopLR2-2 (1).jpg

Hoe zorgen we ervoor dat de regio Rivierenland in 2030 een plek is waar het fijn is om te leven, werken en ondernemen? En waar het gezond en veilig is? Een regio om trots op te zijn! Wij nodigen u uit om met ons op droomvlucht te gaan naar 2030. In het kader van de ontwikkeling van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda organiseren wij, onder leiding van bureau Birch, twee horizonsessies op 6 en 9 april.

Ga mee op droomvlucht naar 2030
Hoe ziet uw ideale leef-, werk- en ondernemersklimaat er uit in 2030? Op welke manier gaan we als regio de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, vergrijzing, circulariteit, biodiversiteit en digitalisering oppakken? Tijdens een van de twee horizonsessies hoort bureau Birch graag uw ideeën en beelden hierbij, maar ook welke zorgen u wilt meegeven. Ook nemen zij u mee in een eerste analyse van bestaande regionale processen. Zij nodigen hiervoor een brede afvaardiging van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, docenten, ambtenaren en bestuurders in FruitDelta Rivierenland uit. Voor raadsleden en provinciale staten organiseren we een aparte bijeenkomst op 21 april.

Uitkomsten input voor gebiedsagenda
De uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruikt Birch om de Strategische Fruitdelta Gebiedsagenda op te stellen voor de komende 10 jaar. Het bureau is gevraagd door de GR Regio Rivierenland en Provincie Gelderland om de Strategische Fruitdelta Gebiedsagenda te ontwikkelen. Mogelijk heeft u eerder een nieuwsbrief ontvangen over dit proces. Wij brengen hierbij de horizonsessies extra onder de aandacht. Meer informatie vindt u op de FruitDelta-website. De digitale horizonsessies zijn op:

  • Dinsdag 6 april: 15:00 uur – 17:00 uur
  • Vrijdag 9 april: 09:30 uur – 11:30 uur

U kunt een keuze maken voor één van de sessies en u via dit aanmeldformulier opgeven. Hier kunt u ook collega’s of andere personen aanmelden. Na aanmelding ontvangt u de benodigde (technische) informatie.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief