Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

29 maart 2021

Regio Deal in uitvoeringsfase

BovenLinge.jpg

Na het ondertekenen van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland met onze partners en het Rijk en het toekennen van de 27 projecten in 2020, zijn we in de uitvoeringsfase gekomen van de Regio Deal. Dit eerste half jaar van 2021 zetten we volop in op een zo snel mogelijke start van alle projecten. 

Aan de slag
We zijn aan de slag gegaan met het inrichten van de projectorganisatie en het organiseren van de verantwoording van de projecten. Ook wordt een monitor ontwikkeld voor het meten van de brede welvaart. 

Mijlpalen in projecten
De eerste mijlpalen in de projecten worden al gezet. Daarover willen we komende periode ook regelmatig gaan communiceren. Zo is de bonusronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) geopend op 19 maart, heeft participatie plaatsgevonden op het project Boven-Linge is een campagne gestart om zoveel mogelijk jongeren aan te spreken voor de opleiding Smart Building en zijn de statuten getekend voor de organisatie rondom het project Puur Betuws.

FruitDelta Gebiedsagenda
Het proces van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030 (één van de projecten binnen de programmalijn Samen van de Regio Deal) vindt gelijktijdig plaats met deze eerste uitvoeringsfase. De gebiedsagenda geeft vorm aan het ontwikkelen van samenwerking en een pentahelix governance structuur zoals beschreven staat in de Regio Deal. De samenwerking gaat voortvloeien uit inhoudelijke opgaven van onze regio. Deze inhoudelijke opgaven komen uit de lopende regionale processen, zoals RES, RAS en het nieuwe economische ambitiedocument 2020-2024. Bureau Birch helpt ons bij de analyse van deze regionale processen. Ook organiseren zij bijeenkomsten voor de samenwerkende partijen (de O’s) om de analyse te toetsen en mee te denken over de strategische opgaven voor onze regio, onder meer in horizonsessies op 6 en 9 april. Kijk voor meer informatie en/of meedoen op de FruitDelta-website.

Bijeenkomsten
De governance ontwikkeling laten we gelijk oplopen met de ontwikkeling van een community of practice (COP) rondom Regiodeal onderwerpen. De COP is een samenwerkingsvorm die experimenteerruimte biedt om lerend met elkaar aan de slag te gaan. Dit gaan we komende periode doen met inhoudelijke regiodeal thema’s, maar ook met thema’s die te maken hebben met samenwerking. We betrekken hierbij onze belangrijke stakeholders en alle projecteigenaren. In september van dit jaar hopen we met de gehele community fysiek bij elkaar te komen tijdens een Regio Dealdag.
Tijdens het derde Fruitdelta Webinar op 9 april geven we u alvast een kijkje in de keuken. 

Regio Deal project uitgelicht: Boven-Linge
Waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland en de langs de Linge gelegen gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Neder-Betuwe, Tiel en Buren zijn met elkaar in gesprek gegaan over de Boven-Linge. De ambitie is om de Boven-Linge mooier, functioneler en aantrekkelijker maken. We zien kansen voor water, natuur en recreatie. Met dat oogmerk werken de partners nu samen aan een ambitiedocument en samenwerkingsagenda. Bijzonder aan dit project is de participatievorm in coronatijd. De inwoners uit de betrokken gemeenten zijn met een digitale enquête bevraagd naar de ervaringen en gebruik van de Boven-Linge. Dit leverde een respons op van meer dan 550 reacties. Hiermee is een goed beeld verkregen wat inwoners van de Boven-Linge vinden. Meer informatie over dit project kunt u lezen op Boven-Linge.nl

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.