Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

2 maart 2012

Regiocontract aangeboden aan GS

regiocontract.jpg

Het Regiocontract is op 29 februari per brief aangeboden aan GS.Primaire focus in het contract is gericht op het verder ontwikkelen van de thema’s Logistieke Hotspot, Recreatie &Toerisme en Agri-Business.

Bij de realisatie van het Regiocontract zal rekening worden gehouden met de versterkende synergetische dwarsverbanden van deze thema’s tussen de deelprogramma’s onderling en de KSB- en GSO-contracten. Inhoudelijk omvat het contract 5 deelprogramma’s.
De totale financiële omvang van het contract is begroot op circa € 47.6 miljoen. Beoogd hierbij is dat 34 miljoen afkomstig is van de betrokken regiogemeenten en (maatschappelijke-) partners en een provinciale bijdrage van € 13.6 miljoen. 

Het contract wordt 25 april ondertekend.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief