Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

29 maart 2021

Plan voor opwek duurzame energie Rivierenland bijna klaar

RES_overleg.jpg

Nederland schakelt om naar duurzame energie. Rivierenland ook. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een plan voor het opwekken van elektriciteit via windmolens en (grootschalige) zonnepanelen. 600 Mensen hebben meegedacht tijdens ruimteateliers, die in elke gemeente meermaals gehouden zijn. 

Online enquête
Met een regionale - swipocratie - enquête is vervolgens getoetst of de denkrichting die uit deze sessies is voortgekomen, overeenkomt met de mening van willekeurige inwoners. 2.350 inwoners uit Rivierenland vulden deze enquête in. De resultaten van alle gezamenlijke inspanningen worden op dit moment verwerkt tot een document: de RES 1.0.

Over de RES
RES staat voor Regionale Energie Strategie en is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. In de RES beschrijven we de ambitie van FruitDelta Rivierenland voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines en zonnepanelen in 2030 en hoeveel CO2-vermindering daarmee wordt gerealiseerd. Een omvangrijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen is nodig om het tempo van de klimaatverandering te temperen. Ook biedt de RES inzicht in welke grote warmtebronnen er in de regio zijn die kunnen worden gebruikt voor de verwarming van onze woningen en bedrijven.

RES 1.0
Tussen april en 1 juli wordt een besluit over de RES 1.0 genomen door de gemeenteraden van de acht gemeenten in Rivierenland, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten. Op 1 juli wordt de RES 1.0 van FruitDelta Rivierenland net als door 29 andere regio’s ingediend bij het Nationaal Programma RES.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief