Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

17 maart 2021

Lokaal duurzame energie opwekken leeft in Rivierenland

Infographic regio rivierenland.png

Een ruime meerderheid van de inwoners van Rivierenland vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan het opwekken van duurzame energie in de regio. Daarbij hebben windmolens langs infrastructuur en bij bedrijventerreinen en zonnepanelen op bedrijfsdaken en langs snelwegen de voorkeur. Dit blijkt uit de onlangs regiobreed gehouden enquête over duurzame energie.

 

Uitslag swipocratie bekend
2.350 inwoners gaven in januari en februari 2021 hun mening over de opwek van duurzame energie in Rivierenland via Swipocratie. Met deze enquête is getoetst of de mening van de gemiddelde inwoner overeenkomt met de denkrichting van inwoners die meer bij het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie (RES) betrokken zijn geweest. Een soort check dus bij mensen die niet persé veel kennis over de RES of het doorlopen proces hebben. De RES beschrijft hoeveel duurzame energie regio Rivierenland wil gaan opwekken en welke plekken geschikt zijn voor opwek via zon en wind.

Swipocratie
Om dit te bereiken, is gekozen voor de meest laagdrempelige methodiek waarbij men binnen enkele minuten op makkelijke wijze een mening kan geven: swipocratie. De enquête stond van 22 januari tot en met 14 februari online en werd breed verspreid via Facebook, Instagram, WhatsApp, de gemeentelijke websites, plaatselijke kranten en bijvoorbeeld sites van dorpsplatformen. Van de bijna 250.000 inwoners die Rivierenland rijk is, zijn via de advertenties op Facebook en Instagram ruim 80.000 mensen bereikt. Het bereik via de andere kanalen is niet bekend.

Wat vindt de inwoner van Rivierenland?
2.350 inwoners hebben de enquête ingevuld. Van deze mensen maakt 70% zich zorgen over klimaatverandering en vindt 73% het belangrijk dat er in Rivierenland wordt gewerkt aan het opwekken van duurzame energie. 52% vindt dat het landschap hiervoor niet zou mogen veranderen.  Er is een voorkeur voor windmolens langs infrastructuur zoals snelwegen (72%) en bij bedrijventerreinen (68%). Maar liefst 96% is voorstander voor zonnepanelen op (bedrijfs)daken, 84% is voor zonnepanelen langs snelwegen en 76% vindt de combinatie van zonnepalen en landbouw een goed idee. Uit de dilemma vragen komt de voorkeur voor zonnepanelen verstoppen achter heggen (80%), de voorkeur voor windmolens ten opzichte van zonneparken (79%) en liever alles in één groot gebied, dan verspreid over vele kleinere locaties (69%). Kanttekening hierbij is wel dat respondenten de vragen waarbij ze moesten kiezen uit twee opties lastig vonden, omdat het niet mogelijk was om aan te geven dat het hen niet uit maakte of allebei de opties niet wilden.

Voor 55% maakt het voor hun mening over windmolens en zonnepanelen geen verschil of men wel of niet financieel kan meeprofiteren. 88% van de respondenten wil graag zijn huis energiezuiniger maken. 69% maakt zich hierbij wel zorgen over de kosten daarvan. 71% wil tot slot graag dat Rivierenland onderzoek doet naar warmte opwek uit water of de bodem. Ook als deze technieken vooralsnog niet rendabel zijn.

Het volledige overzicht van alle vragen en antwoorden staan in de Eindrapportage Swipocratie RES Rivierenland. Daar zijn ook de resultaten te lezen uitgesplitst per gemeente.

De Regionale Energie Strategie (RES)
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Op 1 juli 2021 moet elke RES regio het RES 1.0 klaar hebben, waarin de regio beschrijft welke locaties geschikt lijken voor de opwek via wind en/of zon en hoeveel stroom (TWh) de regio op deze locaties denkt op te kunnen wekken.

Dit document wordt daarna elke twee jaar vernieuwd. In 2023 komt er dus een RES 2.0 waarin komt te staan wat er is gerealiseerd of in de ‘pijplijn’ zit, welke nieuwe ontwikkelingen er op het gebied van warmte en elektriciteit zijn en welke stappen er zijn gemaakt op belangrijke thema’s als energiearmoede, energiebesparing en innovatie.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.