Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

11 maart 2021

Online informatieavond inpassing aansluiting Waardenburg bij verbreding A2

A2 Waardenburg.png

Op 24 maart vond een online informatieavond plaats over de MIRT-verkenning programma A2 Deil-Vught. Het onderwerp van deze avond was de manier waarop de verbrede A2 ter hoogte van Waardenburg kan worden ingepast. De avond was gericht op inwoners en bedrijven in en rond Waardenburg.

Kijk voor een terugkoppeling en de presentatie van de bijeenkomst op de website van het programma MIRTA2.

Wat vooraf ging
Sinds vorig jaar (november 2020) hebben het Rijk en de regionale bestuurders afspraken gemaakt over de toekomst van het traject A2 Deil-Vught en een concept voorkeursalternatief afgesproken. In dit concept voorkeursalternatief staat onder andere aangegeven dat de A2 tussen de knooppunten Deil en Empel wordt verbreed naar 2x4 rijstroken en dat de aansluitingWaardenburg niet wordt verplaatst. Naar aanleiding van deze keuze moest de inpassing van de A2 ter hoogte van Waardenburg in het concept voorkeursalternatief worden aangepast. Dat is in de afgelopen maanden gebeurd. Tijdens de informatieavond op 24 maart presenteerde het Programmma MIRT A2, zoals ook eerder toegezegd, de resultaten hiervan.

De informatieavond
Het doel van de online informatieavond was om de deelnemers te informeren over de uitkomsten van de uitwerking die afgelopen maanden plaatsvond en hun vragen hierover te beantwoorden. Tijdens de avond kon niet op alle vragen een antwoord gegeven worden. Dit heeft te maken met de fase waarin het programma zich bevindt: de verkenningsfase. In deze fase wordt het concept voorkeursalternatief nog niet tot op detailniveau uitgewerkt. Dat gebeurt in de volgende fase: de planuitwerking. Formele zienswijzen (officiële reacties) konden op 24 maart niet worden ingediend. Dit kan op een ander moment: tijdens de zienswijzeprocedure. Op 24 maart lichtte het Programma MIRT A2 toe hoe deze procedure in zijn werk gaat en wat de voorlopige planning is waarmee rekening gehouden kan worden.

Het programma A2 Deil Vught
In het Programma A2 Deil-Vught werken zes partijen samen: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over het programma vindt u op de website www.mirta2deilvught.nl. Hier vindt u onder andere achtergrondinformatie over het gekozen concept-Voorkeursalternatief, de actuele planning van de MIRT-verkenning en de mogelijkheden voor inspraak.

 

 

 

 

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.