Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

25 januari 2012

Informatiemarkt subsidiecontracten bij provincie Gelderland

flippingbook_regiocontract.jpg

Op woensdag 8 februari tussen 16.00 en 18.30 is er een informatiemarkt in het Provinciehuis
in Arnhem waarbij stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015 gepresenteerd worden. Uiteraard is ook Regio Rivierenland hier vertegenwoordigd om zijn regiocontract, de KSB en GSO contracten te presenteren aan de statenleden. Raadsleden zijn welkom.

Voorafgaande aan deze informatiemarkt, die zich ook uitstekend leent om raadsleden te informeren, bespreekt de statencommissie AFW van de provincie Gelderland, de Statennotitie Stad en Regio; de nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015. De commissie had vorige week bij de eerste bespreking hierover slechts één dag voorbereiding en heeft besloten op hun commissievergadering van woensdag 8 februari 2012 nogmaals over de voorgenomen investeringen te willen praten.
De eerste bespreking is positief verlopen: er waren veel complimenten over de inhoud van de programma's, lof over de samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau en uitermate tevreden over het doorlopen proces.

Nieuwsarchief