Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

24 februari 2021

Regionaal verzuimprotocol Leerpicht/RMC geactualiseerd

foto bij verzuimprotocol.jpg

Regio Rivierenland heeft een geactualiseerd verzuimprotocol Leerplicht/RMC gepubliceerd inclusief verzuimkaarten. Het protocol is tot stand gekomen met medewerking van team Leerplicht en team RMC van Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaren van de gemeenten Culemborg, Maasdriel en Tiel. 

Wat is het verzuimprotocol?
Het verzuimprotocol geeft formele afspraken verkort weer en biedt een praktische handreiking hoe leerplichtambtenaren, scholen, RMC Rivierenland en ketenpartners samen tot terugdringen van het schoolverzuim kunnen komen. Deze handreiking heeft tot doel om inzichtelijk te maken wanneer er sprake is van (geoorloofd en ongeoorloofd) verzuim, wat scholen van gemeenten mogen verwachten, wat er van de scholen verwacht word, welke partners betrokken zijn en hoe de samenwerking is georganiseerd. 

Klik hier voor het geactualiseerde verzuimprotocol.

Het vorige protocol dateert van 2014 en was daarmee verouderd. Het geactualiseerde protocol sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim* en voldoet daarmee aan de huidige methode van (samen)werken binnen de regio. 

Op maat maken per school
Scholen kunnen hun eigen interne verzuimprotocol opstellen, met het geactualiseerde verzuimprotocol als uitgangspunt. Daarin kan meer school specifiek worden beschreven wat er onder verzuim verstaan wordt, wat de acties zijn die de school onderneemt als er sprake is van verzuim, welke doelen de school wil bereiken met dit beleid en wie betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid.

Ketenaanpak
In de regio Rivierenland hebben scholen, gemeenten en andere partners zich met een ketenaanpak verbonden aan het voorkomen van het voortijdig van school gaan zonder startkwalificatie. Jongeren die regelmatig verzuimen hebben een grote kans om voortijdig schoolverlater te worden. Scholen en gemeenten hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim.

* De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is ontwikkeld door Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Met de MAS verschuift de nadruk op strafrechtelijke aanpak naar vroegtijdige inzet van jeugdhulp bij de aanpak van schoolverzuim. De MAS zorgt door een eenduidige aanpak én duidelijkheid over wie wat wanneer doet opdat er snel stappen worden gezet in de aanpak van schoolverzuim.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.