Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

16 december 2020

Vijf versnellingsopgaven voor recreatie en toerisme in Rivierenland

RT versnellingsopgaven.jpg

Onze acht gemeenten werken binnen Fruitdelta Rivierenland samen om o.a. de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk op korte termijn resultaat te boeken in het versterken van deze sector, is er focus aangebracht door vijf concrete opgaven, de 'Big 5', te definiëren die nu versneld worden opgepakt: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. 

Regionaal samenwerken
Om lokale ambities te verwezenlijken, is vaak regionale samenwerking nodig. Regionale samenwerking zorgt voor kennisontwikkeling en brengt de lokale belangen en initiatieven met elkaar in verbinding. Hierdoor ontstaat slagkracht en wordt een integrale aanpak mogelijk. En zo is deze aanpak ook gestart. Eerst zijn de gemeentelijke ambities geïnventariseerd en is er gekeken waar regionale samenwerking nodig is voor het verwezenlijken van deze ambities. Dit heeft geresulteerd in een lijst met veertien opgaven waaruit er vijf in regionaal verband verder zijn uitgewerkt om nu versneld op te pakken.

Programmatische aanpak
Door deze programmatische aanpak werken de gemeenten samen met het Bureau Toerisme Rivierenland aan een aantrekkelijke regio voor inwoners en toeristen. Het is o.a. de ambitie om de beleving van de rivieren in het landschap te versterken, het DNA van de historische binnensteden zichtbaar te maken, de aanwezige Cultuurhistorische Landmarks aan elkaar te verbinden en de geschiedenis tot leven te brengen.

Jan de Boer, speerpuntvoorzitter Recreatie en Toerisme: “Door op deze manier de krachten te bundelen en gezamenlijk aan deze ‘Big 5’ te werken, kunnen we de toeristische potentie van de regio zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin verzilveren.”

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste concept versie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de Bestuurlijke...
Projecten
Fietsroute.jpg
Binnen Regio Rivierenland bestaat de ambitie om de fietsverbinding langs de A2 te versterken. Meer zuidelijk wordt hieraan al...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches Rivierenland 6.jpg
Rondom het thema sociale steun gingen 37 professionals in de basis- en jeugdhulp online in gesprek op 12 juli. Vanuit ervaring...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocati e van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat vrijdag 10 september netwerkorganisatie -en FruitDelta samenwerkingspartner-...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Samenwerking aan Gelders dekkend routenetwerk bekrachtigd     Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme,...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.