Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

18 december 2020

Bijdrage uit RIF FruitDelta Rivierenland voor 18 vernieuwende initiatieven

Insta_vierkant RIF-2.jpg

FruitDelta Rivierenland heeft dit jaar aan 18 vernieuwende initiatieven subsidie toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners die met hun initiatieven bijdragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. 

Verlenging indieningstermijn
Dit jaar was er één aanvraagronde voor het fonds, die een half jaar lang openstond. Om initiatiefnemers in deze tijd van coronamaatregelen meer gelegenheid te bieden een aanvraag in te dienen, besloot het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland het fonds van medio maart tot 1 oktober 2020 open te stellen. Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland: “Ik ben blij met de gehonoreerde projecten omdat er deze ronde nadrukkelijk icoonprojecten tussen zitten waar wij als regio ons mee kunnen onderscheiden en profileren. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2021 - 2024 met bijbehorend instrument RIF. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaringen in de periode 2016-2020."

Regionaal Investeringsfonds
Het Regionaal Investeringsfonds bestaat sinds maart 2017 en heeft al meer dan 100 projecten en studies/pilots van ondernemers en ondernemend inwoners ondersteund. De initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van agribusiness, economie & logistiek en/of recreatie & toerisme van de regio Rivierenland. Het fonds is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Een jury van experts, de zogeheten Economic Board, beoordeelt en adviseert het Algemeen Bestuur over de aanvragen. Dit resulteert bij een positief advies in een financiële bijdrage, maar kan ook in de vorm van kennis en toegang tot hun netwerk om van elk idee een succes te maken. De Economisch Board is breed samengesteld en de leden zijn afkomstig uit de verschillende economische sectoren, onderwijs en financiële instellingen.

Corona
Ook voor ondernemers is het momenteel door het coronavirus op het gebied van werk- en inkomen een onzekere tijd. De financiële bijdrage vanuit het RIF is een belangrijke aanmoediging en stimulans voor mensen met goede ideeën om de regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme in Rivierenland te versterken. 2021 is voor het RIF een overbruggingsjaar. Binnen de gehonoreerde RegioDeal is ook het project ‘Versterken Regionaal Investeringsfonds’ ten tijde van corona gehonoreerd. Hierdoor kunnen we met steun van het Rijk ook in 2021 de regio vooruit helpen en daarmee sterk uit de crisis te komen.

Deze ronde
Van de 47 ingediende aanvragen heeft de jury aan 7 haalbaarheidsstudies en 11 uitvoeringsprojecten positief geadviseerd en hun advies is overgenomen door het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur gehoord hebbende. In totaal is aan de 18 projecten 988.143 euro aan subsidie toegekend op een totaal projectbudget van 4.344.214 euro. De toegekende initiatieven hebben bovengemiddeld gescoord op de criteria innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, concurrentiepositie en vestigingsklimaat.

De volgende veelbelovende initiatieven krijgen een bijdrage uit het fonds:

 Haalbaarheidsstudies

Titel 

Indiener

Beoogd eindresultaat

1. Alternatieve zuivelstroom   

Mts van den Bighelaar -  van der Vleuten, Velddriel

Haalbaarheid zelfstandige alternatieve zuivelstroom

2.  Compoststrooier

Kwekerij Maatschap G.E. Op ’t Hof, Nederhemert

Economische haalbaarheid jaarrond compost strooien

3  Fruitkoelhuis 2030 - off grid          

M.C. André de la Porte, Dreumel

Technische en economische haalbaarheid duurzame, net-onafhankelijke (middels zon, wind of combi) fruitkoeling  

4.  Haalbaarheidsstudie Recreatiezone 'De Tuilse Put'       

NML - Flowers en Advies, Tuil

Voorwaarden waaronder uitvoering mogelijk wordt

5.  Onbemand elektrisch maaien

Fruitbedrijf den Haan CV, Kerk-Avezaath

Haalbaarheid inzet elektrisch aangedreven onbemande tractor

6.   Pilot Deeltijdmobiliteit gemeente West Maas en Waal           

Autobedrijf van Oijen B.V., Beneden-Leeuwen

Businessplan opzetten van een deelmobiliteitsbedrijf

7.Stikstofmaatregelen glastuinbouw   

Greenport Gelderland t.b.v. Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerrijnen, Wageningen

Analyse stikstofdepositie door regionale glastuinbouw aan N-gevoelige habitats

Uitvoeringsprojecten

Titel

Indiener

Beoogd eindresultaat

1. Chrysantenteelt 2.0 

Diamond Flowers VOF, Zuilichem

Nieuw teeltsysteem voor chrysanten: in potten op kweektafels

2. De tuinen van Appeltern 

Informatietuinen  Appeltern BV, Appeltern

Verbeterde attractiviteit van het park (online en offline)

3.  Expeditie Robinson 

Holland Evenementen Groep, Zoelen

Nieuwe attractie: Expeditie Robinson

4.  Fruit Tech Campus 

Stichting Fruit Tech Campus, Geldermalsen

Samenwerkingsverband gericht op innovatie en educatie

5.  Glamping de Oever  

Beldert Verblijfsrecreatie, Reeuwijk

Realisatie kampeerunits en -dorpjes

6. Laanboomtoegangspoort naar de Betuwe fase 2

Laanboomhuis bv, Dodewaard

Aangelegde tuin rondom het Laanboomhuis, informatief en toegankelijk

7.  Opschaling non-food applicatie mycelium

Mycelium Materials Europe B.V., Hedel

4 mobiele mycelium teeltruimten

8. Realisatie Betuwe pad

Stichting Wandelnet, Amersfoort

Gemarkeerde meerdaagse wandelroute van circa 225 km in twee richtingen

9. van Biomassa naar Energie

CTLoop bv, Tiel

Demonstratie-installatie: volledig operationele kleinschalige pyrolyseoven

10. Versterking concurrentiepositie Sierteelt in Rivierenland

Mans Flowers, Brakel

Verwerking sierproducten binnen de regio op basis van specifieke klantwensen

11. Vlindertuin de Zindering & zadenbibliotheek Tiel

StichtingTielCentrumXL, Tiel

Aanleggen van een Vlindertuin van 2300 m2 als toeristische attractie


Vernieuwde website
De toegekende projecten van 2020 zijn binnenkort terug te vinden op de website van FruitDelta Rivierenland. De pagina’s over het Regionaal Investeringsfonds op de website zijn vernieuwd. Alle tot dusver toegekende projecten zijn daar nu eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden; met een korte projectbeschrijving en een vermelding van de start-/einddatum, looptijd en het beoogde resultaat. De projecten zijn ingedeeld in zeven categorieën, op basis van de economische speerpunt(en) waaraan ze -volgens de initiatiefnemers- bijdragen.     

Nieuwe ronde in 2021
Het loket voor de eerste ronde van 2021 opent op 19 maart 2021. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers zes weken lang hun aanvraag indienen (tot en met 30 april 2021). Een aanvraag indienen kan via de website van FruitDelta Rivierenland. Daar staat ook alle informatie over de toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds,

Nieuwsarchief