Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

16 december 2020

Nieuwe regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland

Regionale afspraken over groei bedrijventerreinen Rivierenland.jpg

In hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) spraken onze gemeenten onder meer af dat de huidige balans tussen vraag en aanbod op bedrijventerreinen behouden blijft. Zo onstaat geen overprogrammering van werklocaties in de regio die vervolgens weer tot een versnelde veroudering leidt op bestaande terreinen. Ook moet er werk gemaakt worden van het verduurzamen van bedrijventerreinen.  

Uitdaging
Die balans tussen vraag en aanbod vinden op bedrijventerreinen is een uitdaging. De vraag uit de markt naar kavels is dynamischer dan de tijdrovende planologische besluitvorming die hiervoor nodig is. Tegelijkertijd kan en moet de kwaliteit van al bestaande bedrijventerreinen in de regio versterkt worden. Er liggen namelijk kansen voor verduurzaming en circulariteit, waar gemeenten en provincie samen mee aan de slag willen.

Samenwerking concreet vormgeven
Met behulp van onder meer een Regionaal Acquisitie Platform (R.A.P.) geven de partijen concreet vorm aan de samenwerking. Zo wordt voorzien in flexibiliteit, servicegerichtheid en maatwerk. Het R.A.P. waarborgt de afspraken over waar wat wel of niet kan qua bedrijvigheid. Zo wordt tot 2024 werk van de gezamenlijke ambitie om bedrijven op de beste plek te krijgen. De provincie is daarmee nu officieel akkoord, maar verwacht van de regio nog wel een verdere uitwerking over de zogehetene XXL logistiek en de ambities voor duurzaamheid.

Duurzaamheid verdient prioriteit
Wethouwer Posthouwer, regionaal portefeuillehouder RPW en wethouder van gemeente Zaltbommel: “Bedrijventerreinen zijn nu nog een ondergeschoven kindje in de discussie over energiebesparing, terwijl dit een kansrijke doelgroep is voor het realiseren van milieuwinst en andere klimaatdoelstellingen”. Het toekomstbestendiger maken (verduurzamen) van huidige en nieuwe terreinen beslaat daarom ook een nieuw hoofdstuk in het RPW tussen gemeenten en Provincie. Ze kijken onder meer of de organisatiegraad onder eindgebruikers verder verbeterd kan worden, om collectief aan de slag te kunnen met de geschetste opgaven in het RPW.

RPW
De gemeenten en regio stelden deze vragen eerder dit jaar al vast in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Dit programma bevat voor de periode tot en met 2024 afspraken en ambities voor zowel bestaande bedrijventerreinen als de ontwikkeling van nieuwe locaties.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geert Teisman.jpeg
Vrijdag 5 november ontmoetten de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de periodieke Collegedag. Het programma...
Projecten
Variant algemeen Rivierenland.jpeg
Wat doen de inwoners van de regio Rivierenland al om hun omgeving klaar te stomen voor klimaatverandering? Met Swipocratie...
CG Dienstverlening
pexels-misha-voguel-7326713.jpg
In Rivierenland start een Regionaal Expertteam (RET) voor complexe casussen in de jeugdzorg. Dit team bestaat uit experts van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.